Netflix-serie13 reasons why

21 april 2017
Netflix serie 13 reasons why

In de media wordt volop gesproken over de Netflix-serie 13 reasons why. Vragen als “Is de serie veilig? Stimuleert de serie juist zelfmoord? Is het taboedoorbrekend?” komen hierbij aan de orde. 13 reasons why maakt zelfmoord wellicht bespreekbaar. Jongeren praten er onderling of met hun ouders over. Het onderwijs kan hierop inhaken door aandacht te geven aan het thema en aan suïcidepreventie. Zelfmoord is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren.

Copycateffect

Toch is 113 heel gematigd over de veelbesproken serie, omdat de serie de mediarichtlijn niet volgt. Als gevolg hiervan kan de Netflix-serie een copycateffect teweegbrengen, het zogeheten Werther-effect. Kwetsbare jongeren kunnen zich identificeren met de hoofdpersoon en daardoor zelfmoord als oplossing zien. 113 hoopt dat deze jongeren hulp zoeken.

Contact

Wil je meer weten over verantwoorde berichtgeving of over de mediarichtlijn? Neem dan contact op met Anke Wammes, persvoorlichter. Neem voor meer informatie over suïcidepreventie in het onderwijs contact op met Evelien van Goor, kwartiermaker onderwijs