De suïcidepreventie toolkit voor de GGZ

Samen naar zo goed mogelijke zorg

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor GGZ-professionals. De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit en is een lerende tool. De toolkit is ontwikkeld ter ondersteuning van het gesprek met de cliënt en het bevat diagnostische tools en behandelsuggesties gebaseerd op reeds bestaande kennis en expertise.

Hoe is de suïcidepreventie toolkit tot stand gekomen?

De inhoud van de toolkit is opgesteld door 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met behandelaren en (familie)ervaringsdeskundigen. De toolkit is ontwikkeld om de hulpverlener en cliënt meer handvatten te geven bij suïcidaliteit. De eerste versie van de behandelondersteuning is gebaseerd op wat er beschreven is in de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, de zorgstandaard met bijbehorende modules en interviews met genoemde experts.

Elk kwartaal komt er een groep van experts bijeen om verbeteringen en aanpassingen van de toolkit te bespreken. Na deze bijeenkomst wordt de eventueel aangepaste inhoud door 113 Zelfmoordpreventie weer beschikbaar gesteld en wordt de oude versie offline gehaald. Op deze manier heeft iedere instelling en iedere behandelaar steeds de meest recente toolkit beschikbaar.

De toolkit is handelingsgericht en bevat op kennis gebaseerde adviezen die zo veel mogelijk aansluiten bij de praktijk. Daarmee bedoelen we dat we streven naar een praktische kennisset die helpt bij diagnostiek en de behandeling van suïcidaliteit.

Feedback en contact

De toolkit is door een ieder gratis te gebruiken. We nodigen je graag uit om feedback te geven na het gebruik van de toolkit, dit kan door te mailen naar Katinka van den Berg. Als jouw instelling deze toolkit op maat wil maken voor de eigen organisatie dan kun je ook contact opnemen met Katinka van den Berg.