De suïcidepreventie toolkit voor de GGZ

Samen naar zo goed mogelijke zorg

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor GGZ-professionals. De suïcidepreventie toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit.

Hoe is de suïcidepreventie toolkit tot stand gekomen?

De toolkit is samengesteld door 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met behandelaren en (familie)ervaringsdeskundigen. Het is een praktische tool: de tools in de toolkit kun je direct toepassen in de klinische praktijk.

De behandelkeuzetool bevat suggesties voor behandeling op basis van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, de generieke module Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag, de nieuwste wetenschappelijke literatuur, en op interviews met experts. Wanneer je naast de behandelsuggestie op het vraagtekentje klikt, zie je voor elke suggestie waar deze vandaan komt.

De toolkit suicidepreventie is een lerende tool. Wanneer er nieuwe evidentie beschikbaar komt dat een behandeling of interventie effectief is, kan deze als aanbeveling worden opgenomen in de toolkit. Anderzijds kan een behandelsuggestie worden verwijderd als uit nieuw onderzoek blijkt dat deze niet effectief is. 113 Zelfmoordpreventie houdt daarom de wetenschappelijke literatuur scherp in de gaten. Elk kwartaal komt een expertpanel bijeen om nieuwe evidentie en behandelsuggesties te bespreken.

Wanneer de experts oordelen dat er voldoende bewijs is voor een nieuwe behandelsuggestie, wordt de inhoud van de toolkit aangepast.

Hoe gebruik ik de suïcidepreventie toolkit?

  • De toolkit bevat verschillende diagnostische tools die je tijdens of na een gesprek met de cliënt kunt invullen.
  • De verschillende tools kunnen los van elkaar worden gebruikt. Je hoeft dus niet alles in te vullen.
  • Met de module ‘behandelkeuzetool’ vind je behandelsuggesties op basis van specifieke kenmerken van de individuele cliënt (bijv. leeftijd, voorgeschiedenis).
  • Het verslag dat door de toolkit gegenereerd wordt, kun je eenvoudig aanvullen door op het podlood-icoontje te klikken. Vervolgens kun je het verslag met één druk op de knop kopieren-en-plakken in het patiëntendossier.

Nog even dit

  • Soms is het in het belang van de cliënt en/of de hulpverlener wenselijk om van de behandelrichtlijn af te wijken. Dit is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener.
  • 113 Zelfmoordpreventie sluit iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen die de toepassing van de toolkit in de patiëntenzorg mocht hebben uit.
  • Gegevens die je invoert worden niet opgeslagen. Wel registreren wij met behulp van cookies hoe vaak de toolkit online wordt geraadpleegd.

Feedback en contact

De toolkit is door een ieder gratis te gebruiken, en is continu in ontwikkeling. Heb je vragen over of feedback op de toolkit? Neem gerust contact met ons op. Ook instellingen die de toolkit graag op maat willen laten maken voor gebruik in de eigen organisatie kunnen contact opnemen.