Wat doet 113 Zelfmoordpreventie?

113 Zelfmoordpreventie streeft naar een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Onze ambitie is dat het aantal suïcides in Nederland radicaal wordt teruggedrongen. Zoals dat ook is gelukt met het terugdringen van verkeersdoden en sterfte door hart- en vaatziekten, dodelijke infectieziekten en veel vormen van kanker.

Zelfmoordpreventie door laagdrempelige hulp

113 biedt laagdrempelige hulp met online en telefonische hulpverlening door professionals, vrijwilligers en stagiairs. Mensen met suïcidale gedachten of gevoelens en hun naasten kunnen hier 24/7 anoniem gebruik van maken. Dit aanbod is aanvullend op de reguliere zorg en omvat onder meer crisishulplijnen en therapeutische begeleiding via telefoon, mail en chat; digitale zelfhulpmogelijkheden; en verwijzing naar passende zorg.

113 ontwikkelt en onderzoekt dit aanbod om het bereik en de effectiviteit hiervan steeds te verbeteren.