Esther Pols

Esther Pols is kwartiermaker voor de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze is gericht op de invoering van werkzame, preventieve maatregelen met als doel het aantal suïcides te laten afnemen. Esther richt zich met name op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de GGZ komen suicides en suicidepogingen helaas regelmatig voor.

Esther Pols

'Sinds september 2018 werk ik bij 113 als kwartiermaker voor de GGZ. Dat is ook het wereldje waar ik vandaan kom. Als verpleegkundige ben ik begonnen op allerlei klinische afdelingen waarna ik de overstap heb gemaakt naar de ambulante zorg als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Gedurende mijn hele werk ben ik veel in contact geweest met mensen die op een of meerdere vlakken voor kortere of langere tijd vast liepen, maar met name bij de crisisdienst heb ik veel mensen gesproken waarbij suïcidaliteit aan de orde was. Na mijn studie gezondheidswetenschappen ben ik terecht gekomen in de rol van projectleider op verschillende thema’s waar suïcidepreventie er een van was. Dan maak je uiteraard kennis met 113 Zelfmoordpreventie…

Allemaal staan we voor hetzelfde doel. Om dit te bereiken is het denk ik heel belangrijk om te delen; de verantwoordelijkheid, de zorgen, maar ook zeker de kennis en ervaring.

Het thema raakt me vanaf het eerste moment, de impact van een suïcide is enorm voor zoveel mensen en de eenzaamheid voor, tijdens en na is erg schrijnend. Ik wil me er dan ook graag voor inzetten om met z’n allen het verschil te maken!'

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.