113Online Hulp aan suïcidale mensen via internet en telefoon

Wie hulp zoekt in verband met suïcidaliteit (van zichzelf of van anderen) is gebaat bij snelheid, anonimiteit en behoud van autonomie. Een online aanbod lijkt een goede aanvulling op de reguliere kanalen.

J.K. Mokkenstorm, L. Stut & J.M. Bakker (Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 10|6)