Bespreken van suïcidaliteit met depressieve patiënten: een onderzoek in Nederlandse huisartspraktijken

(Door: Elke Elzinga, Renske Gilissen, Gé A Donker, Aartjan T F Beekman en Derek P de Beurs)

113 heeft in samenwerking met het Nivel onderzoek gedaan naar hoe huisartsen omgaan met het bespreken van suïcidale gedachten met depressieve patiënten. Dit onderzoek is uitgevoerd in 39 Nederlandse huisartsenpraktijken, die aangesloten zijn bij het Nivel (de Nivel peilstations). Gedurende 2017 hebben de betrokken huisartsen in totaal 1034 vragenlijsten ingevuld over consulten met depressieve patiënten.

Hieruit bleek dat er in minder dan de helft (44%) van de consulten met depressieve patiënten is gevraagd naar suïcidale gedachten. Bij patiënten met een nieuwe (episode van) depressie werden suïcidale gedachten vaker besproken (66%) en ook bij mannelijke en jongere patiënten werd er vaker naar gevraagd. De belangrijkste reden om niet naar suïcidale gedachten te vragen, was dat huisartsen patiënten als niet suïcidaal inschatten (68%). Vier van de tien (38%) patiënten met wie suïcidale gedachten wel besproken zijn, hebben zulke gedachten gehad in de afgelopen week. Ongeveer een kwart hiervan had concrete plannen om een einde aan hun leven te maken.

Wij hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek leiden tot het regelmatiger bespreken van suïcidale gevoelens binnen de huisartsenpraktijk. Daarnaast pleiten deze uitkomsten voor suïcidepreventietrainingen voor huisartsen en het opnemen van suïcidepreventie in de huisartsenopleiding.

Klik hier om het volledige artikel te lezen. Voor meer informatie over de publicatie kan er contact worden opgenomen met Elke Elzinga (e.elzinga@113.nl).