Evaluatie van de impact en haalbaarheid van het suïcidepreventie actie netwerk in Nederland: Stichting SUPRANET GGZ

In 2016 werd Stichting SUPRANET GGZ opgericht, het lerend netwerk voor –en door GGZ-professionals dat streeft naar minder suïcides door steeds betere zorg. Stichting SUPRANET GGZ is geïnitieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin Stichting 113 Zelfmoordpreventie coördinerende rol vervult. Op dit moment hebben 13 grote GGZ-instellingen zich als deelnemer bij Stichting SUPRANET GGZ aangesloten. Stichting SUPRANET GGZ spiegelt zich nadrukkelijk aan Stichting NICE, het landelijk lerend netwerk van Intensive Care afdelingen in Nederland.

(Geschreven door: Kim Setkowski, Jan Mokkenstorm, Anton J.L.M. van Balkom, Gerdien FranxInge Verbeek- van Noord, Dave Dongelmans, Merijn Eikelenboom en Renske Gilissen).

Tenminste 40% van de mensen die suïcide plegen is in zorg bij een GGZ-instelling in Nederland. Doordat er sprake is van praktijkvariatie binnen en tussen GGZ-instellingen in Nederland, kan er worden aangenomen dat er op het gebied van suïcidepreventie nog veel winst te behalen valt. Het doel van SUPRANET GGZ is om zich gezamenlijk te richten op een verbeterde organisatie van suïcidepreventie in de GGZ-instellingen. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal activiteiten:  

  1. Gerichte implementatie van maatregelen.
  2. Eenduidige registratie van cliënt –en instellingskenmerken, suïcides en suïcidepogingen.
  3. Elk halfjaar ontvangen de deelnemende GGZ-instellingen een feedbackrapportage.
  4. Aan de hand van deze feedbackrapportages worden verbeterdoelstellingen geformuleerd.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is de effectiviteit voor het implementeren van de richtlijn suïcidaal gedrag om het aantal suïcides binnen de GGZ te verminderen al aangetoond.

Het SUPRANET GGZ onderzoek
Het doel van dit onderzoeksproject is het onderbouwen van de SUPRANET activiteiten door het onderzoeken van de haalbaarheid, impact en betekenis.

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Lukt het om binnen een netwerk van GGZ-instellingen betrouwbare en betekenisvolle kwaliteitsinformatie te verzamelen, te delen en op basis hiervan de kwaliteit van zorg verbeteren?
  • Leidt dit vervolgens tot meer kennis bij de professionals, betere registratie en minder suïcides bij cliënten?

Het SUPRANET GGZ onderzoek zal zich de aankomende tijd bezighouden om deze onderzoeksvragen te gaan beantwoorden. Resultaten en uitkomsten van het SUPRANET GGZ onderzoek zullen met een zowel nationaal als internationaal publiek worden gedeeld.

Klik hier om het volledige artikel te lezen. Voor informatie over de publicatie kan er contact worden opgenomen met Kim Setkowski (k.setkowski@113.nl).