Gatekeepertraining van 113 Zelfmoordpreventie is effectief

Een van de pijlers van Supranet Community is het trainen van gatekeepers. De gatekeepertraining is bedoeld voor professionals die relatief veel in aanraking komen met mensen die suïcidale gedachten hebben, zoals uitkeringverstrekkers, schuldhulpverleners, schooldecanen, bedrijfsartsen, et cetera.

Sinds december 2014 geeft 113 gatekeepertrainingen door het hele land. Al vanaf het begin is een verscheidenheid aan beroepsgroepen getraind. Van studentenpsychologen en studieloopbaanbegeleiders in het onderwijs, (jeugd)artsen en wijkverpleegkundigen in de zorg tot deurwaarders en bewindvoerders in de sociaaleconomische sector.

(Geschreven door: Sanne Terpstra, Aartjan Beekman, Jens Abbing, Sabine Jaken, Martin Steendam en Renske Gilissen)

Het onderzoek

Voor het meten van het effect van de gatekeepertraining, werd gedurende 1,5 jaar aan de start van iedere training aan alle deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zes weken na de training werd dezelfde vragenlijst digitaal verstuurd naar alle deelnemers.

Onderzocht is of na de gatekeepertraining een verandering bracht in;

  1. Het aantal mensen met suïcidale gedachten dat gesproken is?  (vraag 1 van de vragenlijst)
  2. Het aantal mensen dat doorverwezen is naar 113 of naar de huisarts? (vraag 2 & 3 van de vragenlijst )
  3. Kennis ten opzichte van suïcide en het vertrouwen om naar suïcide te vragen? (vraag 4 & 5 van de vragenlijst)

Hiernaast is onderzocht in hoeverre bovenstaande veranderingen verschillen per beroepsgroep waartoe de gatekeeper behoort. Voor het onderzoek zijn deelnemers aan de gatekeepertrainingen onderverdeeld in vier sectoren:

  • Onderwijs (bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiders, schooldecanen, studentpsychologen, docenten, schoolmaatschappelijk werk)
  • Zorg (bijvoorbeeld GGZ-medewerkers, huisartsen, maatschappelijk werkers, sociale wijkteams, SEH medewerkers)
  • Financieel en sociaal economisch (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders,arbeidsdeskundigen, bankmedewerkers, verzekeringsartsen, uitkeringsverstrekkers, schuldhulpverlening, bewindvoerders)
  • Anders (bijvoorbeeld veiligheid en justitie, transport, geestelijk verzorgers / kerkwerkers)

Het resultaat

Recent hebben we de uitkomsten naast elkaar gelegd van 42 gatekeepertrainingen. Zes weken na de training zien we dat deelnemers een significante vooruitgang boeken op kennis en zelfvertrouwen om in gesprek te gaan met mensen met suïcidale gedachten.

Het effect van de gatekeepertraining is even sterk in alle beroepsgroepen. Ook is er geen verschil tussen zorgprofessionals en niet-zorgprofessionals, zij hebben dus evenveel baat bij de training.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek. Voor informatie over de publicatie kun je terecht bij Sanne Terpstra (Sanne.Terpstra@GGzInGeest.nl). Sabine Jaken (S.Jaken@113.nl) coördineert de organsatie van trainingen vanuit 113.

Lees hieronder het volledige artikel (Engels) / Click on the file below to read the full article in English