Handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’

Merk jij het als een leerling/student overweegt om een eind aan zijn leven te maken? Vaak niet, want praten over zelfmoordgedachten is taboe. Dat taboe wil 113 doorbreken met deze handreiking. 

In het concrete stappenplan lees je hoe jij als docent, mentor, maatschappelijk werker, pedagoog, zorgcoördinator of directie van de school een gesprek voert met een leerling/student over zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen. Ook krijg je advies over welke hulpverlening je in zou moeten schakelen en hoe je een suïcidepreventie protocol kan opstellen. 

Zie ook de bijbehorende flowchart voor scholieren en studenten.