Handreiking ‘Als ik kan zeggen wat ik denk’

In de handreiking lees je hoe jij als docent, mentor, schoolmaatschappelijk werker, SLB-er, studie-adviseur, studentpsycholoog, zorgcoördinator of directie van de school een gesprek voert met een leerling/student over zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen. Ook is er aandacht voor het doorverwijzen naar hulp en hoe je een suïcidepreventie protocol kan opstellen. 

Zie ook het bijbehorende stappenplan voor scholieren en studenten en de signaleringskaart.

Voor algemene informatie en de mogelijkheid voor advies en ondersteuning zie onze pagina voor zelfmoordpreventie in het onderwijs.