Handreiking zelfmoordpreventie voor de sociaaleconomische sector

Cliënten die een baan hebben verloren en in de schulden zijn geraakt, gescheiden mannen en vrouwen, meerdere verlieservaringen achter elkaar, uitingen van grote wanhoop en geen perspectief meer zien. Herkenbaar? Hoe ga je hiermee om? De handreiking zelfmoordpreventie voor de sociaaleconomische sector bevat informatie over deze situaties en wat je zelf kunt doen. Ook wordt erin uitgelegd hoe je in een aantal stappen een zelfmoordpreventie-protocol voor je bedrijf op kunt zetten.