Infosheet Samenwerken met naasten in de GGZ

Samenwerken met naasten tijdens de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. 

Naasten betrekken bij de zorg

  • Als bron van informatie
  • Als bron van steun en vaak mantelzorger voor de suïcidale persoon
  • Als partner bij het zorgen voor de veiligheid van de cliënt

Uitgangspunten

  • Cliënt en naasten zijn akkoord met het betrekken van de naasten
  • De mate waarin naasten betrokken worden bij de zorg is in overeenstemming met de draagkracht van naasten
  • Naasten krijgen ondersteuning aangeboden om staande te blijven en om naar draagkracht hun rol te vervullen in het proces van behandelen en begeleiden
  • De cliënt moet de mogelijkheid hebben om vertrouwelijke zaken alleen te bespreken met de hulpverlener/ behandelaar

Download de infosheet hieronder.