Media Roles in Suicide Prevention: A Systematic Review (2012)

Dit is een samenvatting van studies over het effect van mediarapportages op suïcidaal gedrag in de bevolking. Belangrijke kenmerken van rapportages die tot het verhogen of verminderen van suïcidaliteit leiden worden besproken (Sisask & Varnik, 2012).