Monitor Voortgang Suïcidepreventie GGZ

Wil je weten op welk niveau jouw organisatie bezig is met suïcidepreventie? Vul dan deze monitor in, zie de sterke kanten en onderwerpen die nog verder ontwikkeld kunnen worden. Sinds oktober 2014 werken 24 ggz-instellingen met deze monitor. Vragen over de monitor kunnen gesteld worden aan onze kwartiermakers.