Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag

Deze richtlijn bevat de wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Zie ook de samenvatting van de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag en de toelichting voor naasten en cliënten.

Schema voor diagnostiek van suïcidaal gedrag (Gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag)

(bron: Trimbos instituut)