Preventing Suicide: A global imperative (2014)

In dit rapport geeft een overzicht van de epidemiologie van suïcidaliteit in de wereld.. Verder worden risicofactoren en strategieën ter verbetering van de huidige suïcidepreventie besproken (World Health Organization, 2014).