Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag

Deze samenvatting van de Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling Suïcidaal Gedrag heeft als doel om de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijk te maken voor de praktijk. De volledige tekst van de richtlijn bevat de wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Deze samenvatting is gemaakt aangezien er behoefte was aan een handzame, praktisch te gebruiken samenvatting. Het is onvermijdelijk dat bij het samenvatten nuanceringen verloren zijn gegaan.

Voor toelichting en achtergrondinformatie wordt met nadruk verwezen naar de integrale tekst van de richtlijn.

Zie ook de toelichting voor naasten en cliënten.