Suicide Prevention: An Emerging Priority For Health Care (2016)

Dit artikel bespreekt mogelijke verbeteringen van suïcidepreventie in de zorg op basis van het ‘Zero Suicide’ model. (Hogan & Grumet, 2016)