Verminderen van suïcidaliteit

Samenvatting van het beleidsstuk van het Trimbos instituut van 2007.

Het advies beschrijft de taken van de verschillende organisaties en instanties binnen en buiten de gezondheidszorg over de opvang van suïcideplegers en preventie van suïcidaliteit. De aanbevelingen hebben betrekking op regie en aanpak om suïcidaliteit te verminderen. Het gaat ondermeer om de zorg in algemene ziekenhuizen en van individuele hulpverleners, zoals huisartsen. Een ander punt van aandacht in het beleidsadvies is de zorg voor nabestaanden en betrokkenen. 

Het streven is de komende jaren te komen tot een daadwerkelijke daling van suïcidaliteit. De negen aanbevelingen in dit beleidsadvies wijzen de weg. 

In 1986 bracht de Gezondheidsraad een advies uit over suïcide. Het beleidsadvies ‘Verminderen van suïcidaliteit’ van het Trimbos-instituut is een vervolg hierop. Het advies maakt gebruik van de grotere kennis die er sinds 1986 is over suïcide en suïcidaliteit.

Het hele rapport is te bestellen bij het Trimbos Instituut.