Met Intensive Home Treatment (IHT) kunnen suïcidale patiënten goed in hun eigen thuissituatie worden behandeld. Voorwaarde is wel dat er thuis voldoende nabijheid en veiligheid kan worden geboden – en dat de patiënt en zijn netwerk 24/7 kunnen terugvallen op ondersteuning van zorgverleners.

Instellingsbreed werken aan suïcidepreventie, zodat alle teams suïcidaliteit op dezelfde manier behandelen en registreren. Voor veel ggz-instellingen is dat een belangrijke uitdaging – zo ook voor GGZ Drenthe.

Video van de Universiteit van Nederland

Als Willeke 14 is, pleegt haar vader zelfmoord. Willeke had geen idee van zijn sombere gedachten en depressies. Dat ze niet wist wat er speelde, zijn zelfmoord voor haar totaal onverwacht kwam, vindt ze tot op de dag van vandaag heel moeilijk.