Mensen die lesbisch, homo, bi en/of transgender (LHBT) zijn of die gevoelens hebben, staan voor extra uitdagingen in vergelijking met anderen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBT’ers kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord.

Een van de pijlers van Supranet Community is het trainen van gatekeepers.

In een groot aantal wetenschappelijke studies is aangetoond dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen over een overlijden door suïcide. Aan de andere kant kunnen media-uitingen mensen ook weerhouden van suïcide.

Cliënten die een baan hebben verloren en in de schulden zijn geraakt, gescheiden mannen en vrouwen, meerdere verlieservaringen achter elkaar, uitingen van grote wanhoop en geen perspectief meer zien. Herkenbaar? Hoe ga je hiermee om?

In de handreiking lees je hoe jij als docent, mentor, schoolmaatschappelijk werker, SLB-er, studie-adviseur, studentpsycholoog, zorgcoördinator of directie van de school een gesprek voert met een leerling/student over zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen.

Jaarlijks overlijden er in Nederland drie maal meer mensen door suïcide dan door verkeersongevallen. Suïcide is een ramp met de omvang van de Watersnoodramp van 1953, die ieder jaar weer over ons land spoelt.