Hoeveel mensen sterven er jaarlijks door suïcide? Wat zijn de strategieën met de sterkste evidentie voor suïcidepreventie? Wat is de grootste risicogroep?

In een groot aantal wetenschappelijke studies is aangetoond dat het aantal suïcides geregeld toeneemt na het verschijnen van media-uitingen over een overlijden door suïcide. Aan de andere kant kunnen media-uitingen mensen ook weerhouden van suïcide.

Cliënten die een baan hebben verloren en in de schulden zijn geraakt, gescheiden mannen en vrouwen, meerdere verlieservaringen achter elkaar, uitingen van grote wanhoop en geen perspectief meer zien. Herkenbaar? Hoe ga je hiermee om?

In de handreiking lees je hoe jij als docent, mentor, schoolmaatschappelijk werker, SLB-er, studie-adviseur, studentpsycholoog, zorgcoördinator of directie van de school een gesprek voert met een leerling/student over zelfmoordgedachten en zelfmoordplannen.

Samenwerken met naasten tijdens de behandeling van suïcidale mensen in de GGZ wordt door 113 Zelfmoordpreventie aangemoedigd en ondersteund. 

Naasten betrekken bij de zorg

Dit Kwaliteitsdocument bevat aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten bij mensen met suïcidaal gedrag.