Inge Verbeek

Inge Verbeek is kwartiermaker voor SUPRANET GGZ en de Landelijke Agenda Suicidepreventie. SUPRANET GGZ is een lerend actienetwerk van GGZ instellingen die samen werken aan het verbeteren van suicidepreventie. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is gericht op de invoering van werkzame, preventieve maatregelen met als doel het aantal suïcides te laten afnemen. Inge richt zich met name op de GGZ zorg en spoedeisende hulp afdelingen in ziekenhuizen.

Inge Verbeek

Inge is in 2014 gepromoveerd op het toepassen van principes uit hoogrisico industrieën op de spoedeisende hulp. Ze heeft onderzoek gedaan bij de onderzoeksgroep Safety4Patients van de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUMC. Patiëntveiligheid als onderdeel van kwaliteit van zorg intrigeert haar enorm. “Het is een relatief nieuw vakgebied en vooral de zachte kant vind ik interessant. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de complexe omgeving waarin we werken veilig is, dat we veilig werken en optimale zorg verlenen? Dan kom je al snel bij de veiligheidscultuur terecht. Een cultuur die gekenmerkt wordt door continu leren en verbeteren en aandacht voor niet-technische vaardigheden (zoals communicatie, teamwork en leiderschap) om veilig te kunnen werken en risico’s te verkleinen.”

Eén van de thema’s waar Inge zich voor in wil zetten binnen SUPRANET GGZ aandacht voor de impact van een suïcide op de hulpverlener. “Naast de directe naasten, waar SUPRANET GGZ zich ook op zal richten, is een suïcide een schokkende gebeurtenis voor hulpverleners. Hoe zorg je nu als organisatie en als directe collega’s dat je dit goed opvangt?”

Haar kracht ligt in haar analytisch én empathisch vermogen. “Ik begrijp heel goed dat er een krachtenveld is tussen het werk van alledag en ‘extra inspanningen die erbij komen’. Slim en effectief verbeteren, met resultaten voor cliënt en de medewerkers op de werkvloer is waar ik naar streef. Daarbij schuw ik het introduceren van innovatieve interventies niet. Pionieren, daar houd ik van.”

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.