Jongeren en suïcide

113 Zelfmoordpreventie heeft een oproep geplaatst op social media om te vragen of u kunt helpen bij ons onderzoek naar zelfdoding onder jongeren. U leest op deze pagina informatie voor ouders. Kent u ouders die in aanmerking kunnen komen voor het onderzoek, dan vragen wij u of u deze informatie met hen wil delen. Dat kan in de vorm van het doorsturen van de link naar deze pagina, of de brief voor ouders naar hen te sturen. 

Aan ouders of verzorgers

Gecondoleerd met het verlies van uw kind. Wij hebben oproepen geplaatst omdat wij graag in contact komen met ouders van kinderen die in 2017 zijn overleden. Ik realiseer me ten volle dat dit voor u een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag is. Want hoe zeer ik mijn best zal doen u onnodig leed te besparen, kan het niet anders dan dat het voor u met sterke en bezwarende emoties gepaard zal gaan. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevraagd om met spoed onderzoek te doen naar de achtergronden van het overlijden van jongeren tot 20 jaar, overleden door zelfdoding. Met de resultaten wil het ministerie jongeren met problemen en zelfdodingsgedachten in de toekomst beter helpen. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag wie schuld heeft aan het overlijden van uw kind. Het doel is om meer kennis te krijgen over zelfdoding onder jongeren.

Omdat u in 2017 uw kind heeft verloren door zelfdoding, vraag ik u of u mee wil doen aan dit, medisch-wetenschappelijk, onderzoek. Meedoen is vrijwillig. 

Als u meedoet aan het onderzoek komen er twee mensen bij u thuis op bezoek. Een interviewer en een onderzoeker.

Zij zullen u vragen wat te vertellen over uw kind en u ook vragen stellen over hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en gedragen.

Het zal gaan over hoe het thuis was, hoe het op school ging, hoe uw kind was met vrienden en familie en ook over de periode voor het overlijden van uw kind.

Het gesprek zal ongeveer twee uur duren. Hieronder leest u meer informatie over het onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Arne Popma, hoofd afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc en voorzitter werkgroep Jongeren & Suïcide. 

onderzoek@113.nl

 

Wat is het onderzoek?

Wetenschappers en diverse maatschappelijke organisaties zijn een samenwerking gestart in een groot onderzoek naar de achtergronden van jongeren tot 20 jaar die in 2017 zijn overleden door zelfdoding. In 2017 stierven 81 tieners op een totaal aantal van 1917 zelfdodingen. In 2016 ging het om 48 tieners. De stijging is een grote zorg voor alle betrokkenen. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben Stichting 113 Zelfmoordpreventie in juli gevraagd met spoed onderzoek te doen. Niet eerder zijn in ons land zelfdodingen onder jongeren zo diepgaand onderzocht.

Waarom doen jullie onderzoek?

113 voert het onderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen over het voorkomen van zelfmoord onder jongeren. Het onderzoek gaat niet over wie de schuld heeft aan het overlijden. Door middel van interviews met de ouders van overleden jongeren willen wij inzicht krijgen in de achtergronden van het overlijden van de jongeren. Als de ouders toestemming geven, vragen we ook broers of zussen, vrienden, docenten en hulpverleners van de overleden jongeren om mee te doen.

Wat gaan jullie vragen?

De onderzoekers stellen vragen over de levensloop van de overleden kinderen en hoe het ging in de periode voor het overlijden. We zullen vragen of jongeren veel gebruik maakten van social media, of er bijzondere omstandigheden waren met betrekking tot hun afkomst, geaardheid en gezondheid. Het intervieuw duurt twee uur.  Daarna vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dat duurt ongeveer een half uur. Het kan bij u thuis plaatsvinden.

Hoe gaan jullie om met privacy?

De onderzoekers van 113 zijn zich zeer bewust dat zij vragen naar persoonlijke informatie. Niet alleen van de overleden jongeren, maar ook van anderen. De resultaten van het onderzoek zijn anoniem en zullen niet te herleiden zijn naar personen die deze informatie hebben gegeven. Alle onderzoekers die wel gegevens kunnen inzien moeten tekenen voor geheimhouding. De geluidsopnamen en onderzoeksgegevens zullen afgesloten en veilig worden bewaard.

De onderzoekers zullen alleen anderen dan ouders of verzorgers benaderen als zij hiervoor toestemming geven. Dat betekent ook dat wij geen andere nabestaanden dan ouders zullen spreken als zij dat niet willen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van VUmc.

Wie voert het onderzoek uit?

113 Zelfmoordpreventie voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Interviewers van 113 voeren de gesprekken met ouders en anderen. Zij hebben ervaring met psychologische behandeling en zijn speciaal getraind.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, is voorzitter van een werkgroep van deskundigen die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het onderzoek. Zij zijn afkomstig van verschillende universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie.

Wie kan meedoen met onderzoek?

Ouders of verzorgers van kinderen tot 20 jaar die in 2017 zijn overleden en wiens overlijden is geregistreerd als zelfdoding. Andere nabestaanden kunnen wij alleen spreken als de ouders hier toestemming voor geven. De onderzoekers zijn beschikbaar om broers, zussen, vrienden, docenten of zorgverleners te spreken.

Hoe kan ik me aanmelden of meer informatie vragen?

De onderzoekers hebben geen contactgegevens van ouders. Ouders kunnen contact opnemen met Anne Roos van 113 Zelfmoordpreventie via 020-240 88 81 of onderzoek@113.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze site. Als u interesse hebt om mee te doen, krijgt u van ons een informatiebrief. Daarna beslist u of u mee wil doen. Mocht u willen stoppen met het onderzoek, laat het ons dan weten. 

Wanneer zijn resultaten bekend?

In september 2019 zullen de eerste aanbevelingen klaar zijn en worden aangeboden aan de opdrachtgever van het onderzoek, het ministerie van VWS.

Waarom onderzoek naar zo’n heftig thema?

Zelfdoding onder jongeren komt helaas voor. 113 Zelfmoordpreventie doet er in opdracht van het ministerie van VWS alles aan om zelfmoord te voorkomen. Dat kan het beste als wij zoveel mogelijk weten van de achtergronden van het overlijden. De interviews worden gehouden door professionals die speciaal getraind worden in het omgaan met ouders die een kind zijn verloren door zelfdoding. 113 zorgt voor goede begeleiding en verwijst naar nazorg.

U krijgt schriftelijk en mondeling informatie over het onderzoek, waarna u besluit of u mee wil doen. U kunt elk moment met het onderzoek stoppen. Wij informeren uw huisarts van de deelname, zodat u hulp kunt krijgen zodra dit nodig is.

Bij wie kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Nabestaanden van mensen die zijn overleden door zelfdoding kunnen last hebben van gevoelens van schuld en schaamte. Dat is normaal. Wilt u een keer praten met een psycholoog van 113 Zelfmoordpreventie over wat u overkomen is, en uw gedachten en gevoelens daarover? Dan kan dat. Dit gesprek staat los van het onderzoek en heeft als doel om u te helpen de juiste ondersteuning te vinden, uw hart te luchten en handvatten te bieden hoe  u zo goed mogelijk om kunt gaan met uw verlies. Bel 020 - 240 88 81 om een afspraak in te plannen of vul het contactformulier in.

Neemt u (daarnaast) contact op met uw huisarts als u klachten heeft. De huisarts kan u helpen. U kunt altijd contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie als u last hebt van zelfmoordgedachten. Telefoon 0900-0113 of klik hier voor de chat. 

Wat doe ik als ik mij zorgen maak om iemand anders?

Als u bang bent dat een naaste of iemand anders zichzelf iets aan wil doen, kunt u contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113. Voor professionals is er een collegiale overleglijn: 020-311 38 88 tussen 10:00 en 16:00 uur op werkdagen.

113 heeft de VraagMaar app ontwikkeld, een handige app waarin je leert te vragen of iemand denkt aan zelfmoord. Op deze manier kan je samen zoeken naar hulp.

Wat doet 113?

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding. 24 uur per dag kunnen mensen die aan zelfdoding denken of hun naasten contact opnemen met 0900-0113 of chatten via www.113.nl.