Martine Kolk

Martine Kolk is Kwartiermaker voor SUPRANET GGZ. Vanuit haar communicatierol ondersteunt ze dit netwerk bij het onder de aandacht brengen van suïcidepreventie in de instellingen. Tevens helpt zij bij het onderling uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren.

'Instellingen kunnen de kwaliteit van zorg voor patiënten met suïcidaliteit alleen verbeteren door de handen ineen te slaan. Dat is precies wat mij zo aanspreekt aan SUPRANET GGZ. Op basis van dataverzameling en feedbackrapportages leren instellingen van zichzelf en van elkaar en kunnen zij verbeterpunten formuleren.

Als een patiënt overlijdt aan suïcide is de betrokken hulpverlener ook slachtoffer (second victim). Meer dan eenderde van de zorgprofessionals die dit meemaken ervaart psychische problemen, die kunnen aanhouden tot minstens een jaar na de suïcide. Ook bestaat een stapelingseffect. Ogenschijnlijk niet zulke schokkende gebeurtenissen kunnen samen leiden tot een traumatische ervaring. Ik heb veel respect voor alle hulpverleners in de ggz, maar in het bijzonder voor hen die werken met patiënten met suïcidaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat zorgprofessionals binnen de tijd en mogelijkheden die zij hebben de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg nastreven. Vanuit mijn rol probeer ik zo goed mogelijk hun dagelijkse praktijk voor ogen te houden en ondersteuning te bieden waar zij daadwerkelijk wat aan hebben. En waar de patiënt dus uiteindelijk van profiteert.”

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.