Media

De media hebben naast een groot bereik ook veel invloed op de samenleving. Om die reden hebben media een grote verantwoordelijkheid als het gaat om veilige berichtgeving over zelfmoord. De manier waarop zelfmoord onder de aandacht wordt gebracht, kan mensen in een bepaalde richting sturen.

De helpende richting zorgt ervoor dat mensen hulp gaan zoeken. Maar het is ook mogelijk dat je door jouw berichtgeving mensen in de verkeerde richting stuurt, de destructieve kant. Bijvoorbeeld door het noemen van een methode, waardoor het copycateffect ontstaat. Wees je daar van bewust als je schrijft of spreekt over zelfmoord. Duidelijke afspraken maken over berichtgeving bij zelfmoord is letterlijk van levensbelang, want je kunt levens redden door mensen de kant op te sturen waar hulp te vinden is.

Mediacode voor experts en woordvoerders

Woordvoerders zijn zich bewust van de gevoeligheid van het onderwerp suïcide en suïcidepreventie. Zij zijn bekwaam om effectieve voorlichting en informatie hierover te verstrekken. Zij hanteren een code waarin is vastgelegd of en hoe wordt ingegaan op mediaverzoeken. Mediaverzoeken stemmen zij onderling met elkaar af.

In dialoog met journalisten

Journalisten zijn gefocust op waarheidsvinding, hun missie. Ze willen graag een getrouwe, complete weergave van de feiten. Dat druist soms in tegen de zorgvuldigheid en veiligheid die van belang is bij zelfmoordpreventie. Het is daarom van groot belang om de dialoog met journalisten aan te gaan rond media-uitingen over suïcide en suïcidepreventie. Leidende vraag bij berichtgeving zou moeten zijn: voorkóm ik met dit bericht het copycateffect?

Meer informatie voor journalisten

Inzet social media

Met social media heb je een enorm bereik. Vanaf je mobiele apparaten is een bericht binnen een seconde verstuurd. De snelheid en de korte berichtgeving kunnen leiden tot een niet-bedoeld negatief effect. De inzet van social media moet dan ook zorgvuldig gebeuren om suïcide te voorkómen.

Verwijzing berichtgeving zelfmoord

Tip: verwijs bij berichtgeving over zelfmoord altijd naar 113. Je kunt daarvoor deze zin gebruiken:

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

Heb je vragen over je media-item?

113 onderschrijft de ’10 tips voor journalisten’. We hebben veel contact met hen over verantwoorde berichtgeving. Heb je vragen over een media-item of ander ‘massamediale’ uiting, neem dan contact op met Evita Bloemheuvel (e.bloemheuvel@113.nl) of Anke Wammes (a.wammes@113.nl).

VraagMaar app

vraagmaar app

Om mensen te leren helpen praten over zelfmoord, heeft 113 de VraagMaar app ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android.