Meike Baretta

Meike werkt als Kwartiermaker Supranet Community en helpt regio’s in Nederland met de voorbereiding, implementatie en evaluatie van deze suïcidepreventieaanpak. 

Meike is erg van de actie en van de statistieken. Die statistieken zijn bij zelfmoord best dramatisch: meer dan de helft van de mensen die zelfmoord pleegt is niet in zicht van de zorg. Hoe kunnen we samen een hand uitreiken naar die mensen die ervan overtuigd zijn dat niemand ze kan helpen en dus niet zelf om hulp vragen? Dat is de kern van SUPRANET Community: een breed vangnet bouwen in de samenleving zodat niemand meer eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord.  

Meike

Dit model is ontwikkeld door de Europese Alliance Against Depression en stevig onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Het combineert meerdere preventiemaatregelen tegelijkertijd die worden geïmplementeerd door een breed netwerk van partijen, onder regie van de gemeente/GGD.  

“Van huis uit ben ik jurist, ik heb internationaal milieurecht gestudeerd om campagne te voeren voor een groenere wereld. Jarenlang heb ik bij Greenpeace en andere milieuorganisaties gewerkt. 113 is als organisatie heel vergelijkbaar: allemaal gedreven, enthousiaste mensen, die aan de kant van de hoop staan: samen maken we het verschil. De sterke actiegerichte aanpak van Supranet Community spreekt me erg aan. Er wordt tegelijkertijd ingezet op een publiekscampagne, op het trainen van gatekeepers; op specifieke risicogroepen en op het sluiten van de keten van huisarts en andere zorgprofessionals. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dat een daling van zelfmoorden van wel 30% kan opleveren.  

Inmiddels benaderen andere regio’s 113 zelf om deel te nemen aan het vervolg van SUPRANET.  Dat komt goed uit, want de komende jaren willen we groeien van een netwerk van inmiddels al 8 GGD-regio’s naar minimaal 16 GGD-regio’s, dan hebben we zo’n 70% van Nederland gedekt. De grote uitdaging wordt om met name de hoog risicogroepen beter te vinden: LHBTi jongeren en mannen van middelbare leeftijd. Daar ga ik me hard voor maken met mijn collega’s.” 

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.