Onderzoek onder nabestaanden naar zelfdoding

113 Zelfmoordpreventie is een landelijk onderzoek gestart naar zelfdoding. Dat doen we met behulp van een onderzoeksmethode genaamd psychologische autopsie. Dit houdt in dat we nabestaanden die iemand zijn verloren door zelfdoding interviewen, om te leren van hun verhaal. We geloven dat de verhalen van nabestaanden ons kunnen helpen om preventie van zelfdoding te verbeteren. 

De onderzoekers zijn op zoek naar nabestaanden die een dierbare hebben verloren door deze vorm van zelfdoding tussen januari 2019 en nu. Ben jij een nabestaande die in de doelgroep valt zoals hieronder beschreven, en wil je meewerken?


Belangrijk onderzoek om zelfdoding te voorkomen

Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met NS, ProRail en Politie Nederland, en richt zich specifiek op zelfdoding op het spoor in Nederland. De onderzoekers zijn op zoek naar nabestaanden die een dierbare hebben verloren door deze vorm van zelfdoding tussen januari 2019 en nu. Het is van groot belang om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden, voorafgaande gebeurtenissen en persoonlijke risicofactoren die tot de zelfdoding hebben geleid. Met deze kennis kunnen we de preventie van zelfdoding verbeteren. Preventieve maatregelen op risicolocaties, zoals hekken, verlichting en borden van 113 Zelfmoordpreventie, zijn maatregelen die kunnen helpen om zelfdoding te voorkomen. Naast de fysieke maatregelen aan het spoor wordt zelfdoding ook voorkomen door het opleiden van personeel, betere samenwerking tussen vervoerders en kenniscentra, en bijvoorbeeld publiekscampagnes.

Deelname onderzoek

Deelnemen aan dit onderzoek houdt in dat wij een eenmalig interview bij jou zullen afnemen. Dit interview zal plaatsvinden tussen mei 2021 en maart 2022 op een dag en tijdstip waarop het jou het beste schikt. Het interview duurt ongeveer twee uur, en nemen we het liefst in persoon bij je af. 

Aanmelden of contact

Ben je een partner, vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, of een goede vriend of vriendin verloren aan deze vorm van zelfdoding, en wil je met jouw verhaal bijdragen aan het voorkomen van zelfdoding? Of heb je nog meer vragen, voordat je wil besluiten of je mee wil doen aan dit onderzoek? Neem contact met ons op.

Informatiebrief downloaden

Download de informatiebrief als PDF.


Heb je zelf gedachten aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand in je omgeving?
Chat via www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).