Audits

Audit met de Monitor Voortgang Suicidepreventie

113 heeft in samenwerking met het Landelijk Platform GGZ, de Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen en de Stichting Patiënt Vertrouwenspersonen de Monitor Voortgang Suïcidepreventie ontwikkeld.

Met deze Monitor hebben diverse ggz-instellingen die aangesloten zijn bij de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, de afgelopen 3 jaar voor zichzelf kunnen bepalen hoe ver zij zijn met de implementatie van relevante suïcidepreventiemaatregelen. De Monitor is daarmee op dit moment een checklist en leidraad voor het continu implementeren van goede en veilige zorg voor suïcidale patiënten.

De Monitor kan ook gebruikt worden door ggz-instellingen die niet zijn aangesloten zijn bij de Landelijke Agenda. Zij kunnen kwartiermakers van 113 inschakelen voor de externe beoordeling. Met als belangrijkste doel: het in kaart brengen van de mate waarin de instelling suïcidepreventiemaatregelen heeft geïmplementeerd.

Werkwijze voor afname en externe beoordeling

Instellingen die zichzelf willen laten beoordelen, zoeken contact met 113, met wie ze de een werkwijze overeenkomen. Kort gezegd komt het erop neer dat na uitleg over de werkwijze, de instelling de Monitor invult. Direct daarna volgen gesprekken tussen de kwartiermakers van 113 en professionals uit de instelling. Denk hier aan de Raad van Bestuur van de instelling, aan hulpverleners en leden van de suïcidepreventie commissie en aan vertegenwoordigers van cliënten en familie/naasten.

Beide sets van scores (door de instelling zelf ingevuld en de externe beoordeling door 113) worden naast elkaar gelegd met de bedoeling om tot een gedragen score te komen.

Kosten

Voor Monitor brengt 113 2.400 euro in rekening, exclusief btw en reiskosten. Dit bedrag is gebaseerd op de inzet van twee kwartiermakers en twee ‘externe’ beoordelaars, waaronder een ervaringsdeskundige en een hulpverlener.

Meer weten over de Monitor Voortgang Suïcidepreventie? Neem contact op met een van onze kwartiermakers.