Gerdien Franx

Gerdien Franx is programmamanager van de Supranetprogramma’s (Supranet GGZ en Supranet Community) en van de Landelijke Agenda. De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is gericht op de invoering van werkzame, preventieve maatregelen met als doel om het aantal suïcides te laten afnemen. 

Kwartiermakers_-3461-magneet 7x7_pk.jpg

Van oorsprong is Gerdien gezondheidswetenschapper. ‘Ik ben bij 113 verantwoordelijk voor de programma’s voor professionals. Hoe zorgen we dat professionals bekend zijn met de laatste inzichten en hun werk daarop inrichten? We richten ons niet alleen op psychologen en ggz-medewerkers want er komen veel meer beroepsgroepen in contact met mensen met suïcidale gedachten. Denk aan mensen in het onderwijs, maar ook verpleegkundigen op de spoedeisende hulp, schuldhulpverleners en kappers. Voor hen is het ook nuttig om te leren hoe ze dat onderwerp kunnen aansnijden en hoe ze ermee omgaan.

Ik wil wetenschap en praktijk samenbrengen, zodat wetenschappers juist die dingen onderzoeken die voor hulpverleners relevant zijn en dat vervolgens hulpverleners die onderzoeksresultaten gaan toepassen. Er kan nog zo veel verbeteren in de praktijk.

Mijn wens is de hulpverlener van de toekomst te helpen creëren. De hulpverlener die dagelijks naar zijn werk gaat en twee dingen denkt. Eén: ik ga mensen beter maken. Twee: ik ga vandaag íets in mijn werk beter doen dan gisteren. Ik zou willen dat mensen met een veranderblik naar hun werk kijken. Dat ze zich afvragen: waar zou ik het in suïcidepreventie beter kunnen doen? De meeste mensen werken hard en hebben maar weinig tijd voor reflectie en dat is jammer.

Het onderwerp suïcide raakt mij. Psychische klachten hebben zoveel minder wind mee, ze zitten in het verdomhoekje. Dat wil ik door succesverhalen van ons afschudden. Aandacht vragen doe je alleen door zelf te schitteren, door te laten zien dat je een trotse sector bent die in zichzelf gelooft en dingen voor elkaar krijgt. En nee, dat is niet makkelijk. Maar ik ben van never give up.’

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.