Jacqueline Regeling

Jacqueline Regeling is kwartiermaker voor de sociaaleconomische sector.

Jacqueline Regeling

Ik ben sinds kort aan de slag  bij 113. Hiervoor heb ik meer dan 25 jaar als advocaat gewerkt, waarvan ik ruim 20 jaar optrad als curator in faillissementen. Ik heb in mijn werk als curator ervaren wat financiële problemen met een mens kunnen doen. Ik heb ook enkele keren meegemaakt dat mensen met schulden dachten aan suïcide.

Dat je als curator hiermee te maken te krijgt is niet zo verwonderlijk als je weet dat een belangrijke risicogroep voor suïcides mannen tussen de 40 en de 60 zijn die financieel klem zitten en geen uitweg meer zien.

De precaire situatie vraagt er op dat moment om als curator even pas op de plaats te maken en te zorgen voor een veilige setting. Maar hoe doe je dit dan als iemand niets meer wil of niet eens met je wil praten?

Het is me opgevallen dat de meeste mensen zich enorm schamen omdat ze failliet zijn gegaan, ook wanneer het faillissement bijvoorbeeld komt door ziekte of door een samenloop van moeilijke omstandigheden. En in plaats van tijdig hulp te zoeken te zoeken bij het oplossen van hun schuldenlast, komen ze vaak niet in actie en kan je eerder spreken van vermijden.

Op failliet gaan rust in vele hoofden, en zeker in die van mannen, nog een groot taboe. Die schaamte is ook een belangrijke reden dat mannen hun suïcidale gedachten niet delen met hun naasten of hun huisarts. Daardoor heeft de directe omgeving pas te laat door wat er aan de hand is. Mensen die beroepshalve te maken hebben met deze groep kunnen een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren (en soms zelfs voorkomen) van suïcide. Zoals curatoren,  bewindvoerders, de medewerkers van incasso- en deurwaarderskantoren, schuldhulpverleners en medewerkers van de sociale dienst van de Gemeenten en het UWV.

Lastige factor daarbij is dat deze mensen vanuit hun rol niet altijd naast de schuldenaar staan en niet weten of dit bij hun primaire taak past. Maar het kan ook zijn dat ze de signalen niet zien of er niet op durven te reageren uit angst om de verkeerde dingen te zeggen.

113 heeft speciaal voor de sociaaleconomische sector een handreiking gemaakt met daarin een stappenplan.  Wij werken ook regelmatig samen met diverse organisaties om de kennis op dit punt te vergroten. Zo kunnen we met trainingen medewerkers het  vertrouwen geven dat zij ook een rol kunnen spelen bij het voorkomen van suïcide.  Ik vind het fantastisch om samen met mensen die in dit veld werken te kijken naar wat hun organisatie op dit punt kan versterken.

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.