Regio Groningen

Groningen studentenstad. De stad met de meeste jonge mensen van Nederland. De (relatief jonge) wethouder - overtuigd van deelname aan dit programma - draagt actief bij. Zoals ook bestuurders, de GGz, scholen, zingevingsgroepen, jongerenorganisaties, politie en Prorail. De regio Groningen is gestart in Groningen-stad.


Specifieke kenmerken

  • Relatief hoge jeugdwerkloosheid - vooral hoogopgeleiden
  • Lage sociaal economische status
  • Mensen hebben moeite met rondkomen

Aantal inwoners regio

583.585

Focusgebied

Groningen-stad