Suïcidepreventietraining PITSTOP

Als zorgprofessional heb je beroepsmatig vaak te maken met mensen met suïcidale gedachten. Om de zorg voor deze mensen te verbeteren is in opdracht van het ministerie van VWS de MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ontwikkeld, waar een samenvatting van is gemaakt. Voor de toepassing van deze MDR is door de Vrije Universiteit Amsterdam de Suïcidepreventietraining PITSTOP ontwikkeld. PITSTOP staat voor Professionals in Training to STOP suicide.

Doel training

De training, ontwikkeld door de afdeling klinische psychologie van de VU, heeft als doel de richtlijn te implementeren in de GGZ. De effecten van de training op kennis, gedrag en toepassing zijn door de VU onderzocht. Door heel Nederland hebben meer dan 800 professionals verspreid over 10 grote ggz-instellingen meegedaan aan het onderzoek. De belangrijkste uitkomsten zijn dat 3 maanden na de training psychiaters, psychologen en verpleegkundigen meer zelfvertrouwen en kennis hebben op het gebied van suïcidaal gedrag. Inmiddels zijn enkele duizenden professionals getraind via de PITSTOP-methode.

Doelgroep

Tot de doelgroep van de Suïcidepreventietraining PITSTOP behoren multidisciplinaire teams, waaronder: artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Opzet van de training

De Suïcidepreventietraining PITSTOP duurt 1 dag en richt zich op concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn:

  • contact maken
  • betrekken van naasten
  • continuïteit van zorg
  • veiligheid

Tijdens de dag staat de zogenaamde CASE-methodiek centraal. Dit is een gestructureerde interviewtechniek om in contact te komen met je cliënten en om op structurele wijze de belangrijkste risico- en beschermende factoren in kaart te brengen. In vier oefenrondes in tweetallen leer je de CASE-methodiek toe te passen.

Na de training

  • Heb je concrete handvatten om de belangrijkste aanbevelingen van de richtlijn in de praktijk te brengen
  • Heb je ervaren welk effect het toepassen van de aanbevelingen op cliënten kan hebben

Disclaimer, leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure