Roadtrip

roadtrip

 

Dagelijks maken talloze gedreven professionals zich hard voor suïcidepreventie in Nederland. Daarom rijdt 113 in de week van 6 t/m 10 september met een bus door het land met de “Roadtrip Suïcidepreventie”. Het thema voor die week is: “Suïcidepreventie doen we samen”. We bezoeken in die week zo’n 15 projecten en initiatieven door heel Nederland. Overal zetten we de initiatieven en professionals die “hands-on” werken aan suïcidepreventie in de spotlights. Volg ons ook op LinkedIn voor een dagelijks verslag van alle initiatieven die de Roadtrip gaat bezoeken.

Roadtrip

De route

De route die de roadtrip-bus zal afleggen is samengesteld met alle partners van 113, die zich in het land bezighouden met suïcidepreventie. Zij hebben onze bus uitgenodigd om aandacht te vragen voor hun mooie werk en toegewijde professionals. Aan de puntjes op de i wordt nog gewerkt door de organisatie, dus dit schema kan nog veranderen de komende weken. Houd deze pagina dus in de gaten voor de meest actuele route.

-----------------------------------------------

 

Dag 1: Maandag 6 september 2021 

GGZ Rivierduinen en Suïcide Preventie Centrum, Katwijk aan Zee en Leiden

Starttijd: 6 uur
Toegankelijk voor publiek? Ja 
Vorm: activiteit en manifestatie

Op maandag 6 september gaan we vroeg uit de veren voor de wandeling ‘Walk into the light’ door de duinen van Katwijk. Meer informatie over de wandeling vind je op de website van het Suïcide Preventie Centrum. Hier kun je je ook aanmelden. Na deze wandeling rijdt de bus naar RijnVeste in Leiden, waar van 10 tot 12 uur een bijzondere manifestatie zal plaatsvinden.

Gemeentehuis Wassenaar 

Starttijd: 14 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: kringgesprek

Op het gemeentehuis in Wassenaar gaan we open in gesprek over de nieuwe aanpak rondom suïcidepreventie. Welke initiatieven heeft Wassenaar opgestart rondom dit onderwerp? Wat de keuzes zijn geweest? En: Wat zij gaan zij verder nog doen? 

Vervolgens rijdt de bus door naar het HMC te Den Haag. Onze eerste gesprek zal gaan over het preventieprogramma "SUNA" (Suïcidepoging Nazorg) dat binnenkort van naam verandert naar "SUMONA" (Suïcidepreventie, monitoring en nazorg). We gaan in op de aanleiding van deze verandering.

Tot slot gaan we in gesprek over de "SPICE-trial" en de screening van de Spoedeisende Hulp van het HMC te Den Haag. 

-----------------------------------------------

Dag 2: dinsdag 7 september 2021

Ikazia ziekenhuis Rotterdam

Starttijd: 10 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: interview

In het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam nemen we een interview af over de bewustwording van suïcidepreventie op de Spoedeisende Hulp. Het interview zal gaan over aanleiding tot dit project en de werkwijze binnen het ziekenhuis.

 

GGZE GroeiRijk Klaver, Eindhoven 

Starttijd: 14 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: interview
 
We starten de tweede dag van onze roadtrip in Eindhoven. Bij GGZE GroeiRijk nemen we een interview af bij ervaringsdeskundigen voor cliënten met suïcidaliteit. We spreken ook met de naasten van deze ervaringsdeskundigen.  

 

Hogeschool Utrecht 

Starttijd: 18 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee 
Vorm: interview
 
We eindigen de tweede dag bij de Hogeschool Utrecht waar we een interview afnemen met de "Peer Support verpleegkunde studenten met psychische kwetsbaarheid". Vervolgens gaan we in gesprek met docenten over hun ervaringen met de Gatekeeper Training.

-----------------------------------------------

Dag 3: woensdag 8 september 2021

Gemeente Arnhem

Starttijd: 10 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: interviews en rondleiding

Dag 3 van de roadtrip beginnen we met een bezoek aan Supranet Community Arnhem. Arnhem is onlangs met veel energie van start gegaan als Supranet Community. Tijdens dit bezoek leggen we de nadruk op wijkteams als verbindende kracht als het gaat om suïcidepreventie. We ontmoeten we de lokale projectleden, spreken we met een wijkcoach en ervaringsdeskundige en horen we meer over de plannen van deze regio op het gebied van lokale suïcidepreventie.

Ziekenhuis Groep Twente, Almelo

Starttijd: 14 uur
Toegankelijk voor publiek? Beperkt
Vorm: Interview en gesprek

Vanuit Arnhem rijden we door naar Almelo voor een interview naar aanleiding van het onderzoek dat ZGT onlangs heeft uitgevoerd rondom de rol van de Verpleegkundig Specialist Psychiatrie. We gaan ook met omstanders het gesprek aan over suïcidepreventie in het ziekenhuis.

Terrein GGZ Drenthe: het Proathuus, Assen

Starttijd: 18 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: Workshop suïcidepreventie

We sluiten de dag af in Arnhem. Op woensdagavond vindt een workshop over suïcidepreventie plaats voor genodigden in het Proathuus te Assen. Na afloop is er voor de deelnemers ruimte om na te praten.

-----------------------------------------------

Dag 4: Donderdag 9 september 2021

GGZ Drenthe, wielerbaan Assen

Starttijd: 10 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: Bijeenkomst, activiteit en groepsgesprek   

We starten de donderdag in het Wielercentrum te Assen. Deze ochtend staat geheel in het teken van: “Contact maken, contact houden”. Er worden scenes vertoond van de voorstelling “1000 kilo watten” van Garage TDI en Stichting Route Jack. Er vinden deze ochtend ook een aantal bijzondere gesprekken op de fiets op de wielerbaan plaats. De ochtend wordt afgesloten met een groepsgesprek met onder andere GGZ Drenthe, GGD Drenthe, Acccare, stichting nabestaanden na zelfdoding en anderen.

GGD IJsselland, Zwolle

Starttijd: 14 uur
Toegankelijk voor publiek? Ja
Vorm: Interview en gesprekken met voorbijgangers     

In Zwolle belichten we van de rol van Slachtofferhulp Nederland en de politie rondom de nazorg aan nabestaanden. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de pilot in IJsselland die op dit moment loopt.

We gaan ook in gesprek met de inwoners van de regio IJsselland. Op het Lubeckplein (bij Stadskantoor Zwolle) krijgen voorbijgangers bloemen en koffie aangeboden en gaan we met hen in gesprek. 'De verhalen liggen op straat.'.

Isala Ziekenhuis, Zwolle

Starttijd: 18 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: Activiteit      

In het Isala Ziekenhuis te Zwolle sluiten we de dag af met een activiteit: “Wie van de 5”. In een spelvorm maken we zichtbaar dat je van de buitenkant niet aan iemand kunt zien of iemand met suïcidale gedachten worstelt. Met deze activiteit benadrukken we wederom het belang van het gesprek over suïcidaliteit. 

-----------------------------------------------

Vrijdag 10 september 2021

GGZ Friesland, GGD Fryslan

Starttijd: 10 uur
Toegankelijk voor publiek? Ja
Vorm: interviews en rondleiding 

De laatste dag van onze roadtrip worden we wakker in Friesland. We ontmoeten projectmedewerkers van onder andere de GGZ en GGD Friesland en nemen diverse interviews af. Het onderwerp “Suïcidepreventie na de proeftuin SUPRANET” staat hier centraal.

GGD Zaanstreek Waterland

Starttijd: 14 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: Activiteit      

Vanuit Friesland rijden we naar Zaandam. Op de locatie “RCO de Hoofdzaak” gaan we het hebben over “Voorlichting aan scholen door jonge ervaringsdeskundigen”

GGZ Arkin, GGZ Ingeest, Amsterdam

Starttijd: 18 uur
Toegankelijk voor publiek? Nee
Vorm: Activiteit      

Op de locatie “Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam” van Arkin spreken we met de “De suïcidepreventie commissie” over onder andere:

  • Het SOS-team 
  • De groepscursus 'Hoe overleef ik mijn doodsgedachten' verzorgd door Ervaringswerker/Geestelijk Verzorger 
  • Interne audits die bijdragen aan suïcidepreventie

 

Volg het Roadtrip Journaal

Onze bus wordt gevolgd door een cameraploeg die de hele week zal registreren. Iedere ochtend delen we in de week van 6 t/m 10 september het “Roadtrip Suïcidepreventie Ontbijtjournaal”. We nemen je mee naar de initiatieven die de bus de dag ervoor heeft bezocht en laten je weten waar de roadtrip die dag weer naartoe zal gaan. De uitgebreide dagcompilaties delen we ook via deze pagina. Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven.