Roxanne Meijer-Dellemijn

113 Zelfmoordpreventie is onder de noemer Suïcidepreventie Actienetwerk in de wijk (Supranet Community) aan de slag om het grote aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Roxanne Meijer-Dellemijn werkt als Kwartiermaker Supranet Community en helpt regio’s in Nederland met de voorbereiding, implementatie en evaluatie van deze suïcidepreventie aanpak.

Roxanne

“Je kan het, als je maar wilt”, een wijze les die ik van jongs af aan meekreeg van mijn ouders. En juist die les gebruik ik dagelijks in mijn werk als kwartiermaker. Daar waar energie is, zie ik kansen. Gecombineerd met mijn favoriete rol als ‘spin in het web’ en drive om anderen te faciliteren in hun verantwoordelijkheid en rol hoop ik regio’s in Nederland aan te laten sluiten bij Supranet Community om zoveel mogelijk suïcides te voorkomen.

Als Gezondheidswetenschapper geloof ik in het belang van een integrale aanpak. Een probleem vanuit verschillende kanten aanpakken, dat helpt! Niet alleen zorgen voor getrainde gatekeepers, maar ook specifieke aandacht voor hoog risicogroepen, een publiekscampagne over suïcidaliteit en ketenzorg van professionals. Samen sta je sterk(er)! Daarnaast leerde ik tijdens mijn werk als Adviseur Publieke Gezondheid bij de GGD: preventie is van ons allemaal. Niet alleen een huisarts die een patiënt met sombere gevoelens op zijn spreekuur ziet, ook een mentor op school die ziet dat een van zijn leerlingen niet lekker in zijn vel zit, de wijkagent op straat en de medewerker van het UWV kunnen een grote rol spelen in het voorkomen van een suïcide(poging). Een uitdaging, om zoveel verschillende professionals te stimuleren en samen te laten werken.

Bij 113 werken geeft me energie! Iedereen werkt vanuit zijn eigen rol aan suïcidepreventie: van psycholoog tot trainer, kwartiermaker en vrijwilliger. Met elkaar zetten we onze schouders onder het zo impactvolle probleem. Passievolle, gedreven en enthousiaste mensen werken samen. Toen een van de deelnemende regio’s terugkoppelde dat er bij 113 zo’n fijne, open, bevlogen en actieve werksfeer hangt, merkte ik op dat ik trots ben om mijn steentje bij te dragen aan de missie van deze organisatie. 

Contact

Neem contact met me op via dit formulier.