Sociaal domein

Als je werkzaam bent in het sociale domein, dan is de kans groot dat je met mensen te maken krijgt die met zelfmoordgedachten rondlopen. Financiële problemen, isolement, soms zijn problemen zo groot dat mensen het overzicht verliezen. Het overzicht in hun taken, maar ook in hun problemen. De onoverzichtelijkheid van hun problemen drijft veel mensen tot wanhoop. Dit kan zo’n ernstige vorm aannemen, dat mensen het leven niet meer zien zitten. Ze lopen rond met suïcidale gedachten. Lees het interview met klinisch psycholoog Judith de Heus en download de handreiking en/of de infosheet.

Wat kun je doen?

Het sociale domein is heel breed. Je kunt schuldhulpverlener zijn, maar je kunt ook werkzaam zijn als arboarts, scheidingsadvocaat of re-integratiecoach. Met 5 zelfmoorden per dag in Nederland is de mogelijkheid groot dat een van je cliënten zelfmoordgedachten heeft. Het signaleren van deze gedachten bij een cliënt is van groot belang. Het bespreken van suïcidale gedachten kan voor je cliënt een enorme opluchting zijn. Het verwijzen naar professionele hulp kan het zetje zijn die je cliënt nodig heeft om iets aan zijn problemen te doen. Hoe je suïcidale gedachten kunt herkennen en suïcidale gedachten te bespreken, leer je in de gatekeeperstraining van 113.

Wat is een gatekeeper?

Een gatekeeper is letterlijk een poortwachter. Met een gatekeeper (om verwarring te voorkomen met de tweede wet Poortwachter) doelen we op iemand die een sleutelrol heeft in het verwijzen van iemand met suïcidale gedachten naar professionele hulp. Je bent in deze rol geen hulpverlener, maar begeleider naar hulp van zorgprofessionals. Onze gatekeeperstraining is ontwikkeld om je te leren het gesprek aan te gaan over zelfmoord.

Iedereen gatekeeper met de VraagMaar app

Met hulp de VraagMaar app kan iedereen als gatekeeper dit gesprek voeren. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android.

vraagmaar app

Schuldhulpverleners als gatekeeper

Als schuldhulpverlener kan je een belangrijke rol vervullen als gatekeeper. Het hebben van schulden kan een factor zijn die bijdraagt aan het ontwikkelen van suïcidale gevoelens. Iemand kan helemaal klem komen te zitten en de wanhoop nabij zijn. Belangrijk om hierbij te noemen is dat je wel signaleert, maar geen hulpverlener of behandelaar wordt. Lees verder.

Kappers als gatekeeper

 

Casemanager Monique van Raan van GGD-Amsterdam

113 werkt samen met de GGD van een aantal grote steden, waaronder GGD-Amsterdam, die een integraal aanpak suïcidepreventie sinds 2011 uitvoert. Monique van Raan werkt in Amsterdam en neemt contact op met mensen na een suïcidepoging, om hun te motiveren, ondersteunen en naar zorg toe te leiden.  Daarnaast organiseert GGD Amsterdam gatekeepertrainingen voor mensen die werkzaam zijn in de sociaaleconomische sector om zelfmoordgedachten te signaleren en bespreekbaar te maken. Veel van de suïcidepogers, die Monique begeleidt, hebben schulden. Ze probeert dit met hen te bespreken en samen een plan op te stellen hoe zij verder kunnen. In onderstaande video vertelt ze daar meer over.