Met gemiddeld 5 zelfmoorden per dag, is de kans groot dat je op de werkvloer te maken krijgt met iemand die last heeft van zelfmoordgedachten. Dit kan een cliënt zijn maar ook een collega. 

Je kunt schuldhulpverlener zijn, maar ook werkzaam zijn voor de afdeling Werk en inkomen van de gemeente, als deurwaarder, echtscheidingsadvocaat of reïntegratiecoach. Het signaleren van zelfmoordgedachten kan van levensbelang zijn: het bespreken van deze gedachten kan een enorme opluchting zijn. Verwijzen naar professionele hulp kan het zetje zijn dat hij of zij nodig heeft om iets aan deze problemen te doen. 

Wil je meer weten hoe mensen tot suïcidale gedachten komen? Bekijk dan de animatie laan de linkerkant.

Wat kun je doen als bedrijf/organisatie/instelling

 • Zelfmoordpreventie (en nazorg) opnemen in beleid (sociale veiligheid) 
 • Zorgen voor heldere rollen: wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Naar wie verwijs je binnen/buiten de organisatie door? 
 • Voorlichting aanbieden aan medewerkers over signaleren van eventuele suïcidaliteit
 • Medewerkers trainen in gespreksvaardigheden rondom suïcidepreventie

Suïcidepreventiebeleid in de organisatie

Weten over hoe je suïcidepreventie kunt opzetten of verbeteren? Op deze pagina vind je handvatten om suïcidepreventie een structurele plek te geven binnen de organisatie. 

Te gebruiken materialen

Downloads

Factsheets

Vraagmaar app

Onze Vraagmaar app helpt je om een gesprek te voeren met iemand die aan zelfmoord denkt. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android.

Catalogus onderzoek suïcide Nederland

Voor achtergrondinformatie over suïcide(preventie) in Nederland kan je onze catalogus raadplegen.

Misverstanden over omgaan met mensen met zelfmoordgedachten

Over zelfmoord bestaan veel misverstanden waar je je als buitenstaander belemmerd door kunt voelen. Het kan de drempel verhogen om een gesprek over zelfmoord aan te gaan. Bijvoorbeeld het misverstand dat als je iemand vraagt of hij aan zelfmoord denkt, dit deze persoon op een idee brengt.  Uit onderzoeken weten we dat dit niet het geval is. Het helpt de ander juist als je er naar vraagt. Het zorgt ervoor dat de ander zijn hart kan luchten en meer ruimte voelt om hulp te zoeken. 

Lees over een aantal belangrijke misverstanden rondom zelfmoord, en hoe je als buitenstaander met dit onderwerp kunt omgaan. Ook in de Vraagmaar app en onze gratis Online training komt dit aan bod.

(Online) training suïcidepreventie

In de gratis online training suïcidepreventie ontdek en oefen je wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand in je omgeving aan zelfdoding denkt. De training duurt ongeveer een uur en bestaat uit 3 lessen: 

 • Signaleer 
 • Praat erover 
 • Zoek samen hulp 

De e-learning kan gecombineerd worden met een online workshop “suïcidepreventie op de werkvloer” van onze Academy. Groepsgrootte: max. 20 personen. Duur: 1 tot 1,5 uur.

Hoogrisicogroepen

Groepen die een relatief hoog risico hebben op het vormen van suïcidale gedachten zijn onder meer:

 • uitkeringsgerechtigden
 • werkenden met een laag inkomen
 • werkenden met onzekerheid over hun gezondheid

Deze groepen hebben vaak ook langdurig schulden. Bij alleenstaanden versterken schulden het isolement en gevoelens van eenzaamheid. In een gezinssituatie komen relaties onder druk te staan. Ook mensen die werken als uitzendkracht, in de bouw of in de vervoerssector, of in de metaal en technische industrie lopen een groter risico op suïcidaliteit. Lees ook de informatie in de Factsheet voor het sociaaleconomisch domein.

Hoogrisicosectoren

Vanwege het relatief hoge risico op suïcidale gedachten is het belangrijk om signalering en preventie te stimuleren bij instanties en beroepsgroepen die veelal in aanraking komen met deze risicogroepen, zoals het UWV, Loket Werk en Inkomen, deurwaarders voor belastingen en gerechtsdeurwaarders, woningcorporaties, reguliere banken en Gemeentelijke Kredietbanken en  schuldhulporganisaties, maar ook HR medewerkers en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Suïcidepreventiebeleid in de organisatie

Meer weten over hoe je suïcidepreventie kunt opzetten of verbeteren? Op deze pagina vind handvatten om suïcidepreventie een structurele plek te geven binnen je organisatie. 

Risicomomenten

Er zijn bepaalde momenten waarbij het risico op zelfmoord sterk toeneemt. Besluitvorming die een afwijzing bevat voor een klant is een belangrijk moment waarop zelfmoord aan de orde kan komen, dan wel een meer ernstige of acute vorm aan kan nemen. Ook op andere ‘transitiemomenten’ zijn mensen extra kwetsbaar en is het risico op zelfmoord hoger dan normaal. Denk hierbij aan:

 • Huisuitzetting
 • Terugkomen in de thuissituatie na een opname, behandeling, TBS of detentie
 • Verlies van baan, thuis komen te zitten
 • Echtscheiding, verlies van partner
 • Stopzetten omgangsregeling kinderen
 • Afwijzing voor een schuldenregeling
 • Tussentijdse, negatieve beëindiging van een schuldenregeling
 • Alles weer zelf moeten doen na het einde van een schuldenregeling
 • Einde beschermingsbewind
 • Een eerste eigen woning na een periode van dak- of thuisloos te zijn geweest
 • Faillissement, verlies van eigen bedrijf
 • Armoedeval, drastische terugval in inkomen

Daarnaast zijn er ook gebeurtenissen en omstandigheden die de kans vergroten dat iemand zelfmoord pleegt:

 • Eerdere zelfmoordpogingen
 • Schulden, in combinatie met psychiatrische problemen, depressie of verslaving
 • Het hebben van een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering
 • Verlieservaringen, zoals verlies van baan, eigen bedrijf, partner, status, of financiële mogelijkheden door schulden
 • Verandering van medicatie (denk bijvoorbeeld aan antidepressiva)
 • Uitzichtloze, onoplosbare situaties, bijvoorbeeld door fraude of niet saneerbare boetes
 • Geslacht: mannen plegen ruim twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen
 • Sociaal isolement, het ontbreken van steun van familie of vrienden
 • Stemmingswisselingen
 • Agressie en boosheid

Manon Draisma, medewerker UWV

'Uitkeringsgerechtigden zijn een risicogroep als het gaat om suïcide. Het verlies van werk bijvoorbeeld, kan een grote impact op iemands leven hebben. Mensen kunnen zich minderwaardig voelen waarbij gedachten als "ik doe er niet toe" sterk toenemen.  Als UWV-medewerker kun je dan het verschil maken. Het is belangrijk dat je suïcidaliteit kunt signaleren, het gesprek aangaat en weet wie op de sociale kaart hulp kan bieden. In het gesprek met de klant kun je dan op zoek gaan naar passende hulp.  We krijgen ook terug van klanten dat het hen helpt als we adviseren over hulp en contact houden om te weten of de hulp is geboden.'

Schuldhulpverleners

Als schuldhulpverlener kan je een belangrijke rol vervullen als gatekeeper. Het hebben van schulden kan een factor zijn die bijdraagt aan het ontwikkelen van suïcidale gevoelens. Iemand kan helemaal klem komen te zitten en de wanhoop nabij zijn. Belangrijk om hierbij te noemen is dat je wel signaleert, maar geen hulpverlener of behandelaar wordt. Lees verder.

Agrarische sector

Boeren, tuinders en vissers zetten zich elke dag in om ons van voedsel te voorzien. Verschillende factoren, onder andere veranderende wetgeving, hoge werkdruk, combinatie van werk en privé, financiële problemen, kunnen leiden tot grote psychosociale druk. Deze raakt niet alleen de boer in kwestie, maar vaak ook zijn of haar gezin en omgeving. Lees verder.

Nieuwsbrieven

Ben jij een (zorg)professional en wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor (zorg)professionals

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over suïcidepreventie?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact

Wil je informatie over het opzetten of verbeteren van suïcidepreventie in jouw bedrijf of organisatie? Neem contact op!

Jacqueline Regeling
Jacqueline Regeling