Teammonitor Suïcidepreventie

De Teammonitor Suïcidepreventie is ontworpen om je team inzicht te geven in de kwaliteit van suïcidepreventie. Met jouw bijdrage help jij je team de kwaliteit en veiligheid van zorg in beeld te krijgen, zodat deze verder verbeterd kan worden. Het eerste gedeelte gaat over jou in relatie tot het onderwerp suïcidepreventie. Het tweede deel gaat over de praktijk in jouw team. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Het meest zinvol is het invullen van de vragenlijst als zeker driekwart van het team hieraan mee doet en het multidisciplinair wordt besproken. Aan de hand van de uitkomsten kan gezamenlijk gekeken worden of er items zijn waar je als team mee aan de slag wil en kan. Het is aan jou en je team hoe je hiermee om gaat en hoe vaak je de monitor invult. Hierbij enkele tips:

  • Tweemaal per jaar invullen is waarschijnlijk een goed idee om het als stimulerend en motiverend te ervaren
  • Bespreek de ingevulde monitor tijdens een teambijeenkomst met alle disciplines
  • Ga je er als team mee aan de slag? Maak dan gebruik van een verbeterplan waarin doelen, plannen en evaluatie geconcretiseerd worden

Heel veel succes!