Veelgestelde vragen onderzoek Jongeren en Suïcide

113 Zelfmoordpreventie doet onderzoek naar zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar. Het doel is om kennis te krijgen over de achtergronden van het overlijden van jongeren, overleden door zelfdoding. Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ouders.

Waarom doet 113 onderzoek naar zelfdoding onder jongeren?

In 2017 was er sprake van een grote stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar ten opzichte van eerdere jaren. Minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport hebben Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden van de suïcides onder jongeren in 2017. Het doel is om meer kennis te krijgen over zelfdoding onder jongeren. Op basis hiervan doet 113 aanbevelingen over het voorkomen van zelfmoord onder jongeren.

Wat houdt het onderzoek precies in?

Door middel van interviews met de ouders van overleden jongeren willen wij inzicht krijgen in de achtergronden van het overlijden van de jongeren. Met de resultaten wil het ministerie jongeren met problemen en zelfmoordgedachten in de toekomst beter helpen.

Wie kan er meedoen aan het onderzoek?

Voor dit onderzoek worden ouders gezocht die in 2017 hun kind (tot 20 jaar) zijn verloren door zelfdoding. Andere nabestaanden kunnen wij alleen spreken als de ouders hier toestemming voor geven. De onderzoekers zijn beschikbaar om broers, zussen, vrienden, docenten of zorgverleners te spreken. Wanneer u vragen heeft over een eventuele deelname aan het onderzoek, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Anne Roos van 113 Zelfmoordpreventie. Dit kan via telefoonnummer 020-240 88 81 of per mail via onderzoek@113.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze site.

Wie voert het onderzoek uit?

113 Zelfmoordpreventie voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Interviewers van 113 voeren de gesprekken met ouders en anderen. Zij hebben ervaring met psychologische behandeling en zijn speciaal getraind.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, is voorzitter van een werkgroep van deskundigen die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het onderzoek. Zij zijn afkomstig van verschillende universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND (de koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ) en 113 Zelfmoordpreventie.

Welke vragen worden er gesteld?

Als u meedoet aan het onderzoek komen er twee mensen bij u thuis op bezoek: een interviewer en een onderzoeker. Zij zullen vragen wat te vertellen over uw kind en u ook vragen stellen over hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en gedragen. Het zal gaan over hoe het thuis was, hoe het op school ging, hoe uw kind was met vrienden en familie en ook over de periode voor het overlijden van uw kind. Het gesprek zal ongeveer twee uur duren. Met toestemming van ouders, vragen we ook broers of zussen, vrienden, docenten en hulpverleners om mee te helpen. Het onderzoek gaat niet over wie de schuld heeft aan het overlijden.

Hoe gaat 113 om met persoonlijke gegevens?

De onderzoekers van 113 zijn zich zeer bewust dat zij vragen naar persoonlijke informatie. Niet alleen van de overleden jongeren, maar ook van anderen. De resultaten van het onderzoek zijn anoniem en niet te herleiden zijn naar personen die deze informatie hebben gegevens. Alle betrokken onderzoekers die toegang hebben om de gegevens te kunnen inzien moeten tekenen voor geheimhouding. De verzamelde onderzoeksgegevens worden afgesloten en veilig bewaard. De onderzoekers zullen alleen anderen dan ouders of verzorgers benaderen als zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van VUmc.

Waar kan ik mij aanmelden?

Wilt u deelnemen aan het onderzoek? Als ouder kunt u vrijblijvend contact opnemen met Anne Roos van 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 020-240 88 81 of per mail via onderzoek@113.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze site.

Wanneer worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt?

In september 2019 zullen de eerste aanbevelingen klaar zijn en worden aangeboden aan de opdrachtgever van het onderzoek, het ministerie van VWS.

Ik ben geen ouder, maar ken ouders die in aanmerking komen.

Indien u ouders kent die in aanmerking komen voor het onderzoek, dan vragen wij u of u deze informatie met hen wil delen. Dat kan door hen naar de informatie-pagina op onze website te verwijzen of door hen deze brief te sturen.

Waarom zoekt 113 ouders via de media?

Vanuit 113 hebben we oproepen gedaan via diverse (social) media om in contact met ouders waarvan kinderen zijn overleden door zelfdoding. We realiseren ons ten volle dat dit voor u een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag kan zijn. Zelfdoding onder jongeren komt helaas voor. 113 Zelfmoordpreventie doet er in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles aan om zelfmoord te voorkomen. Dat kan het beste als wij zoveel mogelijk weten van de achtergronden van het overlijden.

Waar kunnen nabestaande terecht als hulp nodig is?

Nabestaanden van mensen die zijn overleden door zelfdoding kunnen last hebben van gevoelens van schuld en schaamte. Dat is normaal. Wilt u (anoniem) praten met een psycholoog van 113 Zelfmoordpreventie over wat u overkomen is, en uw gedachten en gevoelens daarover? Dan kan dat. Dit gesprek staat los van het onderzoek en heeft als doel om u te helpen de juiste ondersteuning te vinden, uw hart te luchten en handvatten te bieden hoe u zo goed mogelijk om kunt gaan met uw verlies. Bel 020 - 240 88 81 om een afspraak in te plannen of vul het contactformulier in.

Neemt u (daarnaast) contact op met uw huisarts als u klachten heeft. De huisarts kan u helpen. U kunt altijd contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie als u last hebt van zelfmoordgedachten. Telefoon 0900-0113 of via de chat rechtsbovenaan op deze website.

Wat kan ik doen als ik mij zorgen om iemand anders maak?

Als u bang bent dat een naaste of iemand anders zichzelf iets aan wil doen, kunt u contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113. Voor professionals is er een collegiale overleglijn: 020-311 38 88 tussen 10:00 en 16:00 uur op werkdagen.

113 heeft de VraagMaar app ontwikkeld, een handige app waarin je leert te vragen of iemand denkt aan zelfmoord. Op deze manier kan je samen zoeken naar hulp.

Wat doet 113 Zelfmoordpreventie?

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Onze missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding. 24 uur per dag kunnen mensen die aan zelfdoding denken of hun naasten contact opnemen met 0900-0113 of chatten via deze website.