Waarom voert 113 campagne?

Omdat we het aantal zelfmoorden in Nederland de komende jaren blijvend terug willen dringen. Wij zijn ervan overtuigd dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. Hoe willen we dat aanpakken?

  • We willen het taboe doorbreken op praten over suïcide;
  • We willen dat mensen weten op welke signalen ze moeten letten, zodat je eerder ziet of iemand denkt aan zelfmoord;
  • We willen concrete tips geven hoe je hiermee kan omgaan
  • En we willen mensen erop wijzen dat je voor hulp terecht kunt bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113.

De vraag van je leven

De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. We geven concrete voorbeelden van vragen waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. We richten ons met de campagne op het grote publiek, maar ook op huisartsen, zorgverleners en andere professionals.

Primeur voor Nederland

Het is voor het eerst dat er in Nederland een landelijke campagne over suïcidepreventie wordt gevoerd. Bij de ontwikkeling van de campagne is zorgvuldig gekeken naar ervaringen met vergelijkbare campagnes in het buitenland. Daarnaast zijn de boodschap en de aanpak getoetst bij diverse (ervarings)deskundigen. Ook zijn ervaringen rond een eerdere, op spoorsuïcide gerichte, campagne meegenomen in de ontwikkeling. 113 is zich zeer bewust van de gevoeligheid rondom alle vormen van communicatie rondom suïcide.

De campagne wordt gefinancierd door Fonds Suïcidepreventie. Bij dit Fonds komen giften binnen voor 113 van hulpvragers, naasten, nabestaanden en andere betrokkenen bij 113. De Suïcidepreventie Actienetwerken worden gefinancierd door het ministerie van VWS.

Vragen?

Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze persvoorlichting via pers@113.nl.

Voor vragen over de Suïcidepreventie Actienetwerken kan je terecht bij Meike Baretta.