Zeeland zonder zelfmoord

Zeeland kende een vliegende start. Huisartsen, bestuurders, wethouders, wijkteams, UWV, kerkelijke instanties en zorgprofessionals begonnen met het verbeteren van suïcidepreventie door het tekenen van een intentie; het ketenconvenant. En daar blijft het niet bij, zoveel is nu al duidelijk. Zeeland zonder Zelfmoord is gestart in Zeeuws-Vlaanderen.


Specifieke kenmerken

  • Vergrijzing
  • Vele kerkelijke bewoners
  • Gemiddeld lager opleidingsniveau

Aantal inwoners regio

381.601

Focusgebied

Zeeuws-Vlaanderen

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij projectmedewerker Judith Nieuwenhuijse.
E-mailadres: J.nieuwenhuijse@czwbureau.nl
Telefoonnummer: 06 – 13583291
Facebookpagina