Zorgsector

Opleidingsinstituten, ggz-instellingen, huisartsen, GGD, SEH/Algemene ziekenhuizen, zorgverzekeraars, cliënten- en familie-organisaties en opleidingsinstellingen: allen hebben weleens te maken met suïcide. Wat kunnen organisaties doen aan preventie? 113 kan uitkomst bieden op het gebied van suïcidepreventie.

Wat kun je doen in de zorg?

Niet overal in de zorg wordt de nodige aandacht aan suïcidepreventie besteed. Het lijkt misschien niet overal even vanzelfsprekend, maar met 5 zelfmoorden per dag is aandacht voor zelfmoordpreventie een noodzaak. Dit begint bij opleidingsinstellingen. Zij zouden de kennis en vaardigheden moeten verankeren in de (postdoctorale/postmaster) basisopleiding voor professionals (verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, huisartsen en SEH-artsen).

VraagMaar app

Screenshot app.png

Om mensen te helpen om te leren praten over zelfmoord, heeft 113 de VraagMaar app ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden voor Apple en Android.

Verbeteringen in de zorg

GGZ-instellingen

Ggz-instellingen doen er goed aan om het Kwaliteitsdocument ketenzorg verder te implementeren en samenwerkingsafspraken in de regio te stimuleren tussen de ketenpartners. Daarnaast kunnen ze de kennis en competenties bij behandelaars en verpleegkundigen versterken door middel van scholing. 

Verder lezen

Huisartsen

Bij huisartsen is het van belang om hun bewustzijn te vergroten, evenals de competentie en de inzet (als poortwachter, primaire behandelaar en verwijzer) bij het signaleren, diagnosticeren, behandelen en verwijzen van suïcidale mensen in de 0e- en 1elijns zorg.

Verder lezen

GGD

Bij de GGD is het zaak om de mogelijkheden van de GGD bij suïcidepreventie te verkennen. De SEH/Algemene ziekenhuizen doen er goed aan om succesfactoren en belemmeringen voor wat betreft suïcidepreventie bij vijf Spoed Eisende Hulpafdelingen (SEH) van algemene ziekenhuizen in kaart te brengen door mee te werken aan een proef 'versterking suïcidepreventie'. Voor zorgverzekeraars is een taak weggelegd in het opnemen van kwaliteitscriteria suïcidepreventie in de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars. Tenslotte is het van belang dat organisaties van familieleden, cliënten en naasten (LPGGZ/ LSFVP) de mogelijkheden bekijken om de rol van familieleden, cliënten en naasten bij de behandeling van suïcidale cliënten te intensiveren.

Ervaringsdeskundigen

Als ervaringsdeskundige met betrekking tot tot suïcidaliteit kun je iets betekenen voor anderen die op dit moment bezig zijn om hun zelfmoordgedachten de baas te worden.

Verder lezen