Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons

“De 1K Z1E J3-bankjes zijn van ons allemaal”

In november 2022 heeft de gemeenteraad van Helmond een motie aangenomen voor het plaatsen van twintig 1K Z1E J3-plaquettes op bankjes binnen de gemeentegrenzen. Wilbert Linders (63), burgercommissielid van de lokale partij Mi Hellemonders, is de initiatiefnemer van de motie.

 

Foto van Wilbert op 1K Z1E J3-bankje

“Door het taboe op suïcide, wordt er weinig over gesproken”

“Ik kwam op het idee door de lokale partij van de buurgemeente Meierijstad. Die was bezig met het voorbereiden van een motie voor het plaatsen van die plaquettes. Ik vond dat een heel goed idee, zeker omdat ik op de website van Stichting 113 zag dat er in Noord-Brabant nog niet zo heel veel 1K Z1E J3-bankjes te vinden waren. Daar wilde ik verandering in aanbrengen. Ik heb zelf een aantal keer een zelfdoding van dichtbij meegemaakt, tijdens en na missies van de Koninklijke Marechaussee, en dat is zo intens verdrietig. Maar door het taboe dat er op suïcide rust, wordt er weinig over gesproken, ook door nabestaanden.” 

PTSS en corona

“Ik werk inmiddels niet meer bij de Koninklijke Marechaussee, maar vanwege mijn eigen ervaringen en mijn achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige ben ik nog wel altijd betrokken bij het voorkomen van zelfdodingen onder veteranen. Hier in de regio hebben best veel mensen te maken met PTSS, waardoor ze wellicht soms denken aan suïcide. En ook jongeren hebben het, zeker na de coronatijd, niet altijd even gemakkelijk. Het kan funest zijn wanneer in dergelijke situaties niet wordt gesproken over hoe iemand zich voelt en wanneer er geen mogelijkheid is om over suïcide te praten. Het zou mooi zijn als die bankjes eraan bijdragen dat dat gesprek wat gemakkelijker wordt.”

De gemeenteraad stemt unaniem voor

“Ik vind het onderwerp zo belangrijk dat ik vond dat de gemeenteraad zich daarover zou moeten uitspreken. We zouden dit met z’n allen moeten willen, zo dacht ik, en dus zouden we met z’n allen moeten instemmen met zo’n motie. Dat heeft de gemeenteraad dan ook gedaan, unaniem, en de portefeuillehoudende wethouder en ambtenaren hebben eveneens alle medewerking gegeven om de plaquettes te plaatsen. Door het raadsbesluit hebben die 1K Z1E J3-bankjes ook gelijk een veel breder draagvlak gekregen: ze zijn nu ‘van ons allemaal’ geworden. Bovendien staat de gemeenteraad altijd in de belangstelling en krijgen besluiten van de raad vanzelf aandacht. Dus heeft het besluit meteen ook de nodige publiciteit voor de bankjes opgeleverd.” 

Meer dan alleen de bankjes

“Er komt ook een mooi vervolg op deze actie: er is inmiddels contact gelegd met de jongerenorganisaties binnen onze gemeente om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Daarnaast hebben we de wijkraden erbij betrokken door ze te laten meedenken over de locaties van de bankjes, en door ze te vragen om geregeld aandacht te schenken aan het onderwerp, bijvoorbeeld in hun nieuwsbrief of op welke manier dan ook. Want uiteindelijk moet het onderwerp niet alleen door de raad, maar door de gehele gemeente worden gedragen, dus ook door wijken, jongerenorganisaties, sportclubs, scholen en dergelijke.”

(interview gaat verder na de foto)

Foto van Wilbert op 1K Z1E J3-bankje

“Meer mensen dan we denken, denken weleens aan suïcide”

“Ik hoop dat die twintig 1K Z1E J3-bankjes in onze gemeente, alle aandacht in de media ervoor en de aandacht voor suïcide binnen de wijken, op scholen en bij (jongeren)organisaties helpen om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Hopelijk scannen mensen de QR-code op de bankjes, bekijken ze de website van Stichting 113 en durven ze een ander eens te vragen hoe het écht met hen gaat. Het mooie zou kunnen zijn dat je je ervan bewust bent dat degene die naast je zit met zulke gedachten zou kunnen rondlopen, en dat je door de plaquette op het bankje een opening hebt om over het onderwerp te praten. En zo raak je misschien met iemand in gesprek die nog nooit over zijn of haar suïcidale gedachten heeft gepraat. Meestal lopen mensen er niet mee te koop – het is een heel intiem onderwerp – maar meer mensen dan we denken, denken weleens aan suïcide. Door erover te praten help je iemand al.”

Advies voor andere politieke partijen

“Andere politieke partijen raad ik aan eens te kijken hoe je als partij er in jouw gemeente aan zou kunnen bijdragen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Verdiep je eens in de problematiek, kijk hoe het speelt binnen jouw gemeente en wat er al wordt gedaan – en kijk dan wat je kunt doen om een bijdrage te leveren.”

Sinds september 2022 staan er door heel Nederland al meer dan 1000 bankjes die ruimte bieden voor een goed gesprek, waarin je iemand écht ziet. De 1K Z1E J3-plaquettes zijn onderdeel van de 1K Z1E J3-campagne en we brengen nu de verhalen achter de plaquettes in beeld. Kijk voor meer verhalen op ikzieje.nl. Wil jij ook een plaquette bestellen? Dat kan hier.