Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons

“Het gaat erom dat er over zelfdoding gesproken mag worden”

Na een projectperiode van vier jaar blijft suïcidepreventie een belangrijk onderwerp voor de gemeenten in de regio IJsselland. “De 1K Z1E J3-bankjes zijn een goed hulpmiddel om het onderwerp steeds opnieuw onder de aandacht te brengen”, zegt Marleen Engelbarts, werkzaam bij de GGD IJsselland als adviseur publieke gezondheid met specifieke aandacht voor suïcidepreventie.

Foto van Marleen op 1K Z1E J3-bankje

In gesprek over zelfdoding

“Als Supranet Community van Stichting 113 hebben we de afgelopen vier jaar in de regio IJsselland structureel aandacht besteed aan het thema suïcidepreventie. Zo is er onder meer een regionale publiekscampagne geweest, waaromheen diverse activiteiten zijn georganiseerd, zoals een webinar en een uitzending door de regionale omroep. Ook is er een tentoonstelling ontwikkeld die de verschillende risicogroepen in beeld brengt. Die tentoonstelling reist nu nog steeds door de regio en is te bekijken op openbare, drukbezochte plekken, zoals bijvoorbeeld op (jaar)markten. Bij die tentoonstelling gaan we dan met bezoekers in gesprek over gedachten aan zelfdoding. We nodigen mensen uit om hun verhalen te delen door ernaar te vragen. Onze ervaring is dat veel mensen er direct of indirect wel mee te maken hebben gehad. Er komt bijna altijd een verhaal los. Geregeld geven mensen aan het fijn te vinden dat ze dat verhaal nog eens hebben kunnen vertellen. En dáár gaat het volgens mij om: dat er over zelfdoding gesproken mag worden.”

Laagdrempelige manier

“De 1K Z1E J3-bankjes zijn een mooie en laagdrempelige manier om het onderwerp opnieuw en blijvend onder de aandacht te brengen. Juist omdat het thema de afgelopen vier jaar zo goed geborgd is in onze regio, staan gemeenten heel positief tegenover het thema, en tegenover het plaatsen van die bankjes. Er staan al veertig 1K Z1E J3-bankjes in elf gemeenten en daar komen nog steeds nieuwe bankjes bij. In de gemeente Staphorst bijvoorbeeld komt in iedere kern van die gemeente een bankje te staan en de gemeente wil bij elk bankje ook een verhaal vertellen dat gerelateerd is aan zelfdoding.”

Zelfhulpgroep

“In Raalte hebben we het plaatsen van de plaquettes gekoppeld aan de Week van de Eenzaamheid en daar de Maand van de Ontmoeting van gemaakt. Er zijn toen interviews afgenomen op de bankjes en er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd over dit thema, met als doel om er meer met elkaar in gesprek over te gaan. Daar is uiteindelijk een gespreksgroep uit ontstaan van mensen die met elkaar blijven spreken over suïcidale gedachten. Een soort zelfhulpgroep dus. Het is heel mooi dat zoiets is voortgekomen uit het plaatsen van een plaquette op een bankje.”

(interview gaat verder na de foto)

Foto van Marleen op 1K Z1E J3-bankje

QR-code op de bankjes

“En daar doen we het natuurlijk voor. We willen met die bankjes dat het onderwerp bespreekbaar blijft en dat mensen, zoals de tekst op de plaquette ook zegt, de ander écht zien, écht naar elkaar luisteren en elkaar vragen hoe het nu écht gaat. Maar door het taboe dat er rust op zelfdoding vinden mensen het lastig om erover te praten. Via de QR-code op de bankjes komen mensen terecht op de website van Stichting 113. Daar vinden ze heel praktische tips hoe ze zo’n gesprek kunnen aangaan. We hopen op die manier te bereiken dat mensen die zich zorgen maken om een ander weten wat ze moeten doen en tegelijkertijd mensen die zelf worstelen met suïcidale gedachten een opening te bieden om erover te praten. Want hoe normaler het is om erover te praten, des te meer mensen dat ook zullen doen en des te minder het een eenzame en radeloze strijd wordt.”

“Het is een onderwerp van iedereen – het gaat ons allemaal aan”

"De gemeenten hebben na de projectperiode van vier jaar besloten om suïcidepreventie te borgen bij de GGD. We blijven dus gemeenten en andere partijen adviseren en inspireren over het onderwerp, en leggen waar mogelijk onderlinge verbanden. We kijken waaraan behoefte is en wat eventueel gezamenlijk kan worden gedaan. Want suïcidepreventie is niet een onderwerp van alleen de GGD of de GGZ. Het is een onderwerp van iedereen – het gaat ons allemaal aan. Iedereen kan er dus mee aan de slag. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, namelijk door er aandacht aan te geven. Of dat nu met een bankje of een fototentoonstelling is, of op welke manier dan ook; ermee bezig gaan, helpt.”

Sinds september 2022 staan er door heel Nederland al meer dan 1000 bankjes die ruimte bieden voor een goed gesprek, waarin je iemand écht ziet. De 1K Z1E J3-plaquettes zijn onderdeel van de 1K Z1E J3-campagne en we brengen nu de verhalen achter de plaquettes in beeld. Kijk voor meer verhalen op ikzieje.nl. Wil jij ook een plaquette bestellen? Dat kan hier.