Bronvermelding

Gebruikte bronnen voor de informatie op deze website

De informatie en educatie op deze website weerspiegelt de standaard op het gebied van publieksvoorlichting en –educatie rond suïcidepreventie. 113 maakt hiervoor gebruik van verschillende richtlijnen (1-5) en van onderzoek naar de effectiviteit hiervan (6-8). Daarnaast is de informatie gedeeltelijk gebaseerd op het oplossingsgerichte referentiekader waarvan 113 gebruik maakt (9-12). Om ook laaggeletterde mensen te bereiken is geprobeerd de informatie eenvoudig te verwoorden. Dit volgens de criteria voor het Keurmerk Makkelijk Lezen.

De informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen onder supervisie van psychiater en directeur Jan Mokkenstorm en hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van Raad van Bestuur A.J.F.M. Kerkhof.

Bronvermelding

Informatie van de website mag worden gebruikt onder de voorwaarde dat 113 als bron wordt vermeld.

Copyright

Alle afbeeldingen en citaten zijn geplaatst met toestemming van de oorspronkelijke eigenaars en auteurs.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. 113 geeft echter geen garantie voor de juistheid en volledigheid ervan.

Vragen en opmerkingen

Heb je vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze website? Stuur ons een bericht.