Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Landelijke agenda

Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025: Samen Minder Suïcide

Het doel van de Landelijke Agenda is om suïcidepreventie in verschillende domeinen op de kaart te zetten en activiteiten op dit gebied uit te breiden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekende op 28 januari 2021 met tal van maatschappelijke organisaties de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, waarin zij samen optrekken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. Juist door samen op te trekken, wint zelfmoordpreventie aan slagkracht.

Paul Blokhuis: 

It takes a society to prevent a suicide.

Een breed gedragen meerjarige aanpak is van belang om suïcides terug te dringen. Vanuit verschillende hoeken van de maatschappij moeten we de risico’s en signalen leren herkennen en weten hoe we handelingsperspectief kunnen bieden en op moeten treden. Het terugdringen van suïcides is complex en vergt langere adem en inzet. De eerste Landelijke Agenda Suïcidepreventie is gestart in 2014, waarna de tweede Landelijke Agenda werd uitgevoerd in de periode 2018-2021. De derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 bouwt logisch voort op alles wat er landelijk is neergezet in verschillende domeinen: de zorg, het onderwijs, de sociaal-economische sector en de media.

VWS stelt met een projectsubsidie Stichting 113 Zelfmoordpreventie in staat een aanjagende en coördinerende rol te vervullen bij de uitvoering van de Landelijke agenda en de bewaking van de voortgang daarvan.

Zeven doelstellingen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 richt zich op zeven strategische doelstellingen:

  1. Durven en leren praten over suïcide
  2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten
  3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaaleconomische sector
  4. Bereik van specifieke doelgroepen vergroten
  5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen
  6. Barrières opwerpen voor dodelijke middelen
  7. Opzet van een landelijk lerend systeem

Bekijk de infographic.

Urgentie is onverminderd hoog

  • Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag aan zelfdoding.
  • Ongeveer 250.000 naasten worden jaarlijks getroffen door een zelfmoord van een dierbare.
  • Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen in ons land een suïcidepoging. Zo’n 40 mensen moeten hiervoor worden behandeld op de spoedeisende hulp.

Tegen deze achtergrond is het van groot belang dat we ons volop blijven inzetten om het aantal suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Laten we met veel partijen bouwen aan nog betere suïcidepreventie, de vrijblijvendheid voorbij, vanuit het gedeelde besef dat elke suïcide er één te veel is.

Samen Minder Suïcide

Suïcidepreventie wint aan slagkracht met een integrale netwerkaanpak, waarbij partners de eigen expertise en die van netwerken combineren. Versterking van deze netwerkaanpak staat dan ook centraal in de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, zodat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten. De Landelijke Agenda 2021-2025 is door verschillende partijen ondertekend

Informatie en contact

Wil je meewerken of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vicky Verschoor via [email protected], programmamanager Landelijke Agenda.