Denk je aan zelfdoding?

We zijn er voor je. 
Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. 

Bel gratis 0800-0113 Chat met ons
Bel of chat met ons
Zoeken

Livestream talkshow Landelijke Agenda Suïcidepreventie

Maatschappelijke organisaties bundelen krachten: ‘Elke zelfmoord is er één te veel’

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekent op 28 januari met tal van maatschappelijke organisaties de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waarin zij samen optrekken om zelfmoord zoveel mogelijk te voorkomen. Het Ministerie van VWS stelt hiervoor de komende vijf jaar een bedrag van 24 miljoen euro ter beschikking. Juist door samen op te trekken, wint zelfmoordpreventie aan slagkracht. Paul Blokhuis: 

It takes a society to prevent a suicide.

Livestream

Te volgen via de livestream:

livestream

De ondertekening vindt plaats tijdens een online talkshow over de diverse activiteiten binnen de Landelijke Agenda. Vertegenwoordigers van onder andere MIND, NIP, NVVP, Jeugdzorg Nederland, COC Nederland, ProRail, UWV, GGD GHOR Nederland en VNG gaan met Malou van Hintum in gesprek over hun inzet de komende jaren en de manieren waarop zij elkaar kunnen versterken, om zoveel mogelijk suïcides in ons land te voorkomen. De talkshow is van 10.00 tot 11.00 uur live te volgen via deze website. Klik hier voor de Youtube link

De urgentie voor zelfmoordpreventie is onverminderd hoog. Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per dag. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging, waarvan 40 mensen terecht komen op de spoedeisende hulp. De coronacrisis en de hierdoor ontstane recessie bieden grote reden tot zorg. Net als eerdere economische crises leidt deze pandemie mogelijk tot meer suïcides, omdat risicofactoren zoals sociaal isolement, depressie en eenzaamheid toenemen. Doel van de Landelijke Agenda is om mensen met zelfmoordgedachten sneller uit hun isolement te halen en de weg vrij te maken voor perspectief en hoop.

Netwerkaanpak

In de Landelijke Agenda wordt breed ingezet op preventie. De activiteiten zijn gericht op het wegnemen van het taboe op zelfmoordgedachten, training om deze gedachten te adresseren, acties in de wijk en samenwerking tussen naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Centraal staan verschillende doelgroepen zoals jongeren, mannen van middelbare leeftijd en mensen die eerder een poging overleefden. Meer dan de helft van de mensen die overlijdt door zelfmoord zijn niet in beeld bij de zorg, waardoor acties breed in de maatschappij noodzakelijk zijn.

113 Zelfmoordpreventie is de coördinator van de Agenda en hoopt dat meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten. Klik hier voor de inhoud van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 - 2025.