Nieuws

Hieronder vind je de laatste nieuwsberichten over 113 en suïcidepreventie in Nederland.

 

23 november 2020

Op vrijdag 11 december 2020 organiseert de Stichting Zorg & Zelfdoding haar jaarlijkse symposium met als thema ‘Houdt het ooit op?

Lees verder
21 november 2020

Vandaag is het Internationale Dag voor de Nabestaanden van Zelfdoding. Een dag waarop we met elkaar stilstaan bij wat de zelfdoding van een geliefde betekent voor nabestaanden.

Lees verder
19 november 2020

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides zijn aanleiding geweest om in maart de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen.

Lees verder
17 november 2020

Samen met het Ministerie van VWS heeft 113 afgesproken een lerend netwerk van ziekenhuizen van 5-10 ziekenhuizen te realiseren in de periode 2019-2021. De door VWS geopperde doelstellingen bieden kaders voor suïcidepreventie in de ziekenhuizen.

Lees verder
17 november 2020

Mensen met financiële problemen plegen vaker zelfmoord. Geldzorgen en oplopende rekeningen kunnen permanente stress veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met geldproblemen slechter kunnen nadenken en impulsiever worden. Tunnelvisie is een risicofactor voor zelfmoord.

Lees verder