Nieuws

Hieronder vind je de laatste nieuwsberichten over 113 en suïcidepreventie in Nederland.

 

12 november 2020

Het is de ambitie van 113 Zelfmoordpreventie om actief bij te dragen aan het werkveld binnen verschillende sectoren. Suïcidepreventie is iets wat ze gezamenlijk doen.

Lees verder
12 november 2020

Op de dag dat Jacob vijftig werd en zijn zoon Stefan cum laude zou afstuderen aan de TU in Delft, maakte zijn zoon onverwacht een einde aan zijn leven.

Lees verder
09 november 2020

Op dinsdag 3 november organiseerde GGD Brabant-Zuidoost voor ruim 70 professionals uit de regionale sociaaleconomische sector een online webinar over schulden, armoede en zelfmoordpreventie. 

Lees verder
30 oktober 2020

De komende vijf jaar wil het kabinet sterker inzetten op het voorkomen van zelfmoord. Zo moet het taboe op suïcide verder worden doorbroken, zodat mensen hierover "durven en leren te praten".

Lees verder
28 oktober 2020

Rob van der Schoot, lid Raad van Bestuur, heeft besloten om per 1 januari 2021 113 Zelfmoordpreventie te verlaten. Rob heeft ruim 6 jaar bij 113 gewerkt en zich met veel inzet en betrokkenheid ingezet voor de ontwikkeling van 113. ”113 is prachtige organisatie met een missie die er toe doet.

Lees verder
27 oktober 2020

Elke dag overlijden er gemiddeld vijf mensen door zelfdoding in Nederland. De helft van deze mensen komt in de maand voor hun suïcidepoging of suïcide bij de huisarts. Het blijkt lastig voor de huisarts om hen op tijd te herkennen.

Lees verder