Nieuws

Hieronder vind je de laatste nieuwsberichten over 113 en suïcidepreventie in Nederland.

 

11 maart 2021

De makers van de theaterproductie Laat Het Licht Aan hebben een bijzondere afslag genomen, en wel naar het witte doek.

Lees verder
05 maart 2021

Mannen plegen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. Eenzaamheid speelt hierbij een voorname rol. Mannen leren al vroeg dat ze hun problemen zelf moeten oplossen, waarbij praten over angst en lijden als zwakte wordt gezien.

Lees verder
04 maart 2021

Unieke wet regelt brede aanpak van groot maatschappelijk probleem 

Lees verder
04 maart 2021

Bijna één op de twee Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychische aandoening. Erover praten is belangrijk. Het zorgt voor wederzijds begrip, wat bijdraagt aan vermindering van stigmatisering. En het kan een stap zijn naar de juiste hulp.

Lees verder
01 maart 2021

Dagelijks worden we ervan doordrongen dat de toestand in de ziekenhuizen op de IC’s nijpend is. Deze zorgen over de fysieke gezondheid van met name ouderen zijn begrijpelijk en terecht.

Lees verder
25 februari 2021

In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een groot aantal zorginstanties het Grote Zorgdebat.

De coronacrisis heeft veel teweeg gebracht binnen ons zorgstelsel en deze op scherp gezet.
Hoe zullen politieke partijen hier de komende jaren mee omgaan?

Lees verder