In meer dan 20 landen over de hele wereld wordt vandaag de Rotterdam Zero Suicide Declaration gelanceerd.

Lees verder

In Nederland kwamen in de periode 2013-2016 de meeste suïcides (in relatieve en absolute zin) voor bij uitzendkrachten die werken bij uitzendbedrijven.

Lees verder

113 Zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend onderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017. In 2017 overleden 81 jongeren.

Lees verder

On the road to zero suicides: Implementation studies

Lees verder

Donderdag 17 januari om 11.00 is de 17e Fryske radio-Reklamepriis (FRP) uitgereikt door Geart Benedictus fan de Fryske Beweging aan GGD Fryslân (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Friesland).  

Lees verder

Berichtgeving over suïcide hangt geregeld samen met een stijging in het aantal suïcides. Woordvoerders, journalisten en andere mediaprofessionals kunnen bijdragen aan het voorkomen van suïcides.

Lees verder