Cijfers zelfdoding 2016

In 2016 hebben 1.894 mensen een einde aan hun leven gemaakt, 23 meer dan in 2015. Dat is het hoogste aantal ooit, maar gerelateerd aan de bevolkingsopbouw blijft het zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De afgelopen jaren stijgt het aantal zelfdodingen: van 1.353 in 2007 naar 1.894 in 2016. Dat komt neer op gemiddeld 5,2 mensen per dag. Ook afgezet tegen de groeiende bevolking, die gemiddeld ook ouder wordt, stijgt het zelfdodingscijfer. Het ligt met 11,1 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig. Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per 100 duizend mensen in 1984).

Meeste zelfdodingen op middelbare leeftijd, toename bij 60-plussers

Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in Nederland als gevolg van zelfdoding. In 2016 waren dit 1.279 mannen tegenover 615 vrouwen.

Vergeleken met 2015 was er 1 zelfdoding minder bij mannen, terwijl het aantal gevallen onder vrouwen met 24 is gestegen. Zelfdoding kwam vooral meer voor bij mannen van middelbare leeftijd (van 396 naar 491). Ook bij mannen in de leeftijdscategorie 30-39 is het aantal zelfmoorden gestegen (van 157 naar 167).  Bij vrouwen is er een stijging in de leeftijdscategorie 30-39 jaar (van 66 naar 73), 60-69 jaar (van 102 naar 112) en 80+ (van 28 naar 51). Bij de andere leeftijdsgroepen is het aantal zelfdodingen gedaald of nagenoeg gelijk gebleven.

Zelfdoding-naar-leeftijdsgroep-cbs-2016.jpeg

Vaker zelfdoding onder weduwnaars en gescheiden mannen

De meeste zelfdodingen kwamen naar verhouding voor bij gescheiden mannen en weduwnaars (45 per 100 duizend). Dit cijfer ligt ongeveer vier keer hoger dan bij getrouwde mannen en mannen die nooit getrouwd zijn geweest. Ook bij vrouwen zijn de meeste zelfdodingen onder gescheiden vrouwen, maar vergeleken bij mannen zijn de verschillen minder groot.

Zelfdoding belangrijke doodsoorzaak tussen 20 en 40 jaar

Er overlijden relatief weinig mensen tussen de 20 en 40 jaar. In deze leeftijdsgroep overleden 415 mensen aan zelfdoding Daarmee kwam die doodsoorzaak vaker voor dan kanker (390 overledenen), hart- en vaatziekten (144 overledenen) of verkeersongevallen op de weg (131 overledenen).

Zelfdodingen per regio

In 2016 pleegden per 100 duizend inwoners 14,7 personen in Groningen zelfmoord. Daarmee is Groningen de provincie met relatief het hoogste aantal zelfdodingen. In de provincies Limburg en Friesland zijn de zelfdodingscijfers  ook relatief hoog. Het landelijke gemiddelde lag op 11,1 per 100 duizend inwonders in 2016. In Utrecht was het cijfer het laagst van de vier grootste gemeenten in Nederland, met 8,2 zelfdodingen per 100 duizend inwoners. De zelfdodingscijfers zijn in Zuid-Holland relatief het laagst.

Sterfte-door-zelfdoding-provincie-cbs.jpeg

In Nederland relatief weinig zelfdodingen

Vergeleken met andere Europese landen komt zelfdoding in Nederland relatief weinig voor. De meest recente cijfers op Europees niveau laten zien dat in Rusland zelfdoding het meest voorkomt (21 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Slovenië.

Zelfdoding-in-de-Europese-Unie-gestandaardiseerd-2014-cbs.jpeg

Bron: CBS